Poradnik „Pięć kroków do bezpieczniejszej uprawy owoców i warzyw: promocja zdrowia poprzez zmniejszenie ryzyka skażenia mikrobiologicznego”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblagu w związku z okresem wzmożonego zachorowania na choroby układu pokarmowego, zachęca do zapoznania się z konspektem poradnika pt. ,,Pięć kroków do bezpieczniejszej uprawy owoców i warzyw: promocja zdrowia poprzez zmniejszenie ryzyka skażenia mikrobiologicznego”. Poradnik został opracowany przez Biuro Regionalne WHO dla Europy we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Poradnik