Załatwianie spraw w Referacie Obsługi Kierowców

 

Informacja dotycząca załatwiania spraw w Referacie Obsługi Kierowców Urzędu Miejskiego w Elblągu, Plac Dworcowy 4

Mając na względzie poprawę jakości obsługi naszych interesantów, Urząd Miejski w Elblągu wprowadza ułatwienia w zakresie spraw związanych z pojazdami przy zachowaniu wysokich wymogów sanitarnych.

Od dnia 15 lipca 2020 r. wprowadza się zmiany dotyczące umawiania interesantów na wizytę w Referacie Obsługi Kierowców, celem załatwienia spraw związanych z pojazdami, w tym m. in.: rejestracją, wyrejestrowaniem, zgłoszeniem sprzedaży, odbiorem dowodu rejestracyjnego.

Rozszerza się możliwość umówienia się na wizytę w ww. Referacie o zapisanie się również przez internet. Umówienie wizyty na konkretny dzień będzie dostępne pod linkiem: https://bezkolejki.eu/umelblag

W tym celu należy wejść na podaną powyżej stronę internetową i wybrać interesującą nas sprawę do załatwienia:
•    rejestrację/ wyrejestrowanie/ zgłoszenie sprzedaży/inne sprawy związane z pojazdami
lub
•    odbiór dowodu rejestracyjnego

Następnie należy wybrać termin wizyty poprzez wskazanie dnia i godziny. Ponadto należy podać swoje dane (imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail). Na końcu należy potwierdzić rezerwację.
Potwierdzenie rezerwacji interesant otrzyma na wskazany e-mail.

W dalszym ciągu interesanci niekorzystający z internetu mogą umówić się na wizytę związaną z pojazdami telefonicznie pod numerem: 55 221-21-22.

Sposób załatwiania pozostałych spraw w ww. Referacie pozostaje bez zmian, tzn.:

•    wydawanie praw jazdy  oraz pozwoleń na kierowanie tramwajem będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Referatu Obsługi Kierowców przy  Pl. Dworcowy 4. Telefon do osoby nadzorującej: 55 237-47-85, 55 237-47-86
•    przyjmowanie wniosków o wydanie/przedłużenie/wymianę prawa jazdy oraz pozwolenia na kierowanie tramwajem można również załatwiać za pośrednictwem platformy e-Urząd, dostępnej na   stronie Urzędu   Miejskiego   w   Elblągu (zakładka  „wniosek prawo jazdy on-line”
dostępna jest pod adresem: http://urzadonline.umelblag.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=5&Itemid=5) –  w tym celu niezbędny jest profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.
•     w przypadku spraw związanych z transportem drogowym szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 55 239-31-22, 55 239-31-72.

 

Informacja dotycząca załatwiania spraw w Referacie Obsługi Kierowców Urzędu Miejskiego w Elblągu, Plac Dworcowy 4

Mając na względzie poprawę jakości obsługi naszych interesantów, Urząd Miejski w Elblągu wprowadza ułatwienia w zakresie spraw związanych z pojazdami przy zachowaniu wysokich wymogów sanitarnych.

Od dnia 15 lipca 2020 r. wprowadza się zmiany dotyczące umawiania interesantów na wizytę w Referacie Obsługi Kierowców, celem załatwienia spraw związanych z pojazdami, w tym m. in.: rejestracją, wyrejestrowaniem, zgłoszeniem sprzedaży, odbiorem dowodu rejestracyjnego.

Rozszerza się możliwość umówienia się na wizytę w ww. Referacie o zapisanie się również przez internet. Umówienie wizyty na konkretny dzień będzie dostępne pod linkiem: https://bezkolejki.eu/umelblag

W tym celu należy wejść na podaną powyżej stronę internetową i wybrać interesującą nas sprawę do załatwienia:

·        rejestrację/ wyrejestrowanie/ zgłoszenie sprzedaży/inne sprawy związane z pojazdami

lub

·        odbiór dowodu rejestracyjnego

Następnie należy wybrać termin wizyty poprzez wskazanie dnia i godziny. Ponadto należy podać swoje dane (imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail). Na końcu należy potwierdzić rezerwację.

Potwierdzenie rezerwacji interesant otrzyma na wskazany e-mail.

W dalszym ciągu interesanci niekorzystający z internetu mogą umówić się na wizytę związaną z pojazdami telefonicznie pod numerami: 55 237-47-79 lub 55 237-47-84.

Sposób załatwiania pozostałych spraw w ww. Referacie pozostaje bez zmian, tzn.:

·        wydawanie praw jazdy  oraz pozwoleń na kierowanie tramwajem będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Referatu Obsługi Kierowców przy  Pl. Dworcowy 4. Telefon do osoby nadzorującej: 55 237-47-85, 55 237-47-86

·        przyjmowanie wniosków o wydanie/przedłużenie/wymianę prawa jazdy oraz pozwolenia na kierowanie tramwajem można również załatwiać za pośrednictwem platformy e-Urząd, dostępnej na   stronie Urzędu   Miejskiego   w   Elblągu (zakładka „wniosek prawo jazdy on-line”

dostępna jest pod adresem: http://urzadonline.umelblag.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=5&Itemid=5) w tym celu niezbędny jest profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

·       w przypadku spraw związanych z transportem drogowym szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:   55 239-31-22, 55 239-31-72.