Ważna informacja dotycząca świadczeń

Jeżeli pobierasz świadczenie wychowawcze (500+)
Pamiętaj!!! Świadczenia zostały przyznane do 31.05.2021 r.
Jeżeli nie zmieniła się twoja sytuacja rodzinna, to nie musisz teraz składać wniosku.

Natomiast wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia „dobry start” na kolejny okres zasiłkowy/świadczeniowy 2020/2021 należy składać:

-    OD 1 LIPCA 2020 R.  -  DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
-    OD 1 SIERPNIA 2020 R. -  W WERSJI PAPIEROWEJ