Zmiany terminów odbioru odpadów komunalnych

W związku ze zbliżającymi się dniami wolnymi od pracy - 1 i 3 maja, informujemy, iż zmianom ulegną terminy odbioru odpadów komunalnych.
Zmiany dostępne są pod adresem:
Sektor 1 - http://cleaner.pl/pl/gospodarka-odpadami/harmonogramy/gmina-miasto-elblag-sektor-1.html
Sektor 2 – http://www.mpoelblag.pl/harmonogramy.html
Sektor 3 – http://cleaner.pl/pl/gospodarka-odpadami/harmonogramy/gmina-miasto-elblag-sektor-3.html
Sektor 4 – http://cleaner.pl/pl/gospodarka-odpadami/harmonogramy/gmina-miasto-elblag-sektor-4.html
Sektor 5 – http://cleaner.pl/pl/gospodarka-odpadami/harmonogramy/gmina-miasto-elblag-sektor-5.html