Numer rachunku bankowego dla wpłat dłużników alimentacyjnych

Kwoty wyegzekwowane przez organy prowadzące postępowanie egzekucyjne w sprawach dłużników alimentacyjnych należy kierować na następujący numer rachunku bankowego:

Bank Handlowy w Warszawie SA
nr 57 1030 1218 0000 0000 9030 1616

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać dane dłużnika alimentacyjnego.