Ważne informacje

Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Elblągu przypomina,  że corocznie w terminie: od 1 kwietnia do 31 maja, a w uzasadnionych przypadkach w miarę potrzeby również w innych terminach, należy wykonać deratyzację.