O współpracy międzynarodowej podczas Elbląskiego Święta Chleba

O współpracy międzynarodowej podczas Elbląskiego Święta Chleba
Za nami XI – bardzo udana edycja Elbląskiego Święta Chleba, która była nie tylko okazją do skorzystania z jarmarku produktów regionalnych, czy bogatej oferty kulturalnej i sportowej, ale również do pogłębienia międzynarodowej współpracy Elbląga.

W tegorocznym Święcie Chleba wzięło udział  9 delegacji zagranicznych, w tym 7  z miast partnerskich (Compiegne - Francja, Leer - Niemcy, Tarnopol -Ukraina, Ronneby – Szwecja, Nowogródek – Białoruś, Narwa -Estonia, Kaliningrad - Rosja) oraz 2  z miast (Stavanger – Norwegia i Hincesti – Mołdawia), z którymi Elbląg zaczyna współpracować. Wraz z delegacjami gościli także przedstawiciele korpusu dyplomatycznego,  w tym między innymi  Aleksandr Averyanov  Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Białoruś, czy Edgar Ghazaryan – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Armenii.
Spotkanie w Elblągu było okazją do rozmów na temat dotychczasowej  oraz przyszłej  współpracy.


- "Bardzo cieszę się, że mogę powitać Państwa w naszym mieście, że możemy w Elblągu gościć naszych europejskich przyjaciół. Elbląg ma 16 miast partnerskich. Najdłużej, bo od ćwierć wieku  współpracuje ze szwedzkim Ronneby i z łotewską Liepają. Dziś spotkaliśmy się, aby omówić, co jeszcze możemy wspólnie dla naszych mieszkańców zrobić, jakie doświadczenia wymienić" – mówił Prezydent Witold Wróblewski.


Prezydent przypomniał również kilka najważniejszych inicjatyw, które zostały zrealizowane w naszym mieście właśnie dzięki dotychczasowej współpracy z miastami partnerskimi. To między innymi Elbląski Park Technologiczny, którego działanie wzorowane było na współpracy samorządu, biznesu i nauki w szwedzkim Ronneby, czy na Tajwanie. Z doświadczeń lekarzy  we francuskim Compiegne korzystaliśmy modernizując oddział położniczy w szpitalu miejskim. Bardzo owocna jest również współpraca oświatowa, kulturalna, czy sportowa z naszymi partnerami.


- „Niezwykle ważne jest to, że dzięki partnerstwu możemy nie tylko integrować się i poznawać swoją kulturę, ale także pozyskiwać fundusze unijne w ramach programów transgranicznych, na przykład dzięki programowi Polska – Rosja – Litwa i współpracy z  Kaliningradem pozyskaliśmy środki finansowe na modernizację i nowoczesną ekspozycję zbiorów Muzeum Archeologiczno – Historycznego” – zaznaczył Prezydent.


- „Współpraca miast partnerskich jest bardzo ważna. Niezależnie od koniunktury politycznej pozwala rozwijać kontakty osobowe, kulturalne i gospodarcze. Mam nadzieję, uda nam się  w Elblągu zorganizować konferencję  gospodarczą z udziałem białoruskich eksporterów i polskich inwestorów” – podkreślał Aleksandr Averyanov Ambasador Białorusi w RP. 


Wolę dalszej współpracy i przygotowywania wspólnych projektów między innymi w zakresie promocji turystycznej, kultury, wymiany młodzieży, czy rozwoju przedsiębiorczości zadeklarowały również wszystkie pozostałe delegacje.


Podczas spotkania Prezydent Witold Wróblewski podpisał także umowę o partnerstwie z Merem Narwy Tarmo Tammiste. 10 lat temu – dokładnie 8 września 2006 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy Elbląga i estońskiej Narwy. Nadrzędnym jego celem było zacieśnienie współpracy między miastami na wielu płaszczyznach. Podpisana umowa jest z jednej strony ukoronowaniem dotychczasowej współpracy oraz zobowiązaniem do zwiększenia efektywności działań.


Uczestnicy spotkania byli również świadkami przekazania Prezydentowi Elbląga przez członków Towarzystwa Polsko – Norweskiego w Stavanger polskiej flagi narodowej , która wisiała przed polskim konsulatem w Stavanger od 1932 roku.


Robocze spotkanie delegacji umiliły występy artystyczne zespołów, które przybyły do Elbląga z partnerskiego Tarnopola i Nowogródka oraz Kaliningradu. Podczas występów Prezydentowi przekazane zostały bochny chleba podarowane przez mieszkańców Ukrainy i Białorusi, które rozdzielone zostały wśród elblążan.


W Kamieniczkach Elbląskich oprócz spotkania z Prezydentem Elbląga odbyły się także spotkania branżowe dotyczące konkretnych tematów, w tym współpracy edukacyjnej, kulturalnej, współpracy bibliotek w ramach konserwacji zbioru starodruków, promocji i współpracy instytucji o charakterze turystycznym.

O współpracy międzynarodowej podczas Elbląskiego Święta ChlebaO współpracy międzynarodowej podczas Elbląskiego Święta Chleba

O współpracy międzynarodowej podczas Elbląskiego Święta Chleba

O współpracy międzynarodowej podczas Elbląskiego Święta Chleba

O współpracy międzynarodowej podczas Elbląskiego Święta Chleba

O współpracy międzynarodowej podczas Elbląskiego Święta Chleba

O współpracy międzynarodowej podczas Elbląskiego Święta Chleba

O współpracy międzynarodowej podczas Elbląskiego Święta Chleba

O współpracy międzynarodowej podczas Elbląskiego Święta Chleba

O współpracy międzynarodowej podczas Elbląskiego Święta Chleba

O współpracy międzynarodowej podczas Elbląskiego Święta Chleba

O współpracy międzynarodowej podczas Elbląskiego Święta Chleba

O współpracy międzynarodowej podczas Elbląskiego Święta Chleba