Rewitalizacja kąpieliska miejskiego - konkurs

Rewitalizacja kapieliska miejskiego - konkurs

Rewitalizacja kapieliska miejskiego - konkurs - Rewitalizacja kapieliska miejskiego - konkurs

Rusza konkurs urbanistyczno – architektoniczny na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej rewitalizacji otwartego kąpieliska miejskiego w Elblągu, w ramach realizacji I etapu EUROPARKU.

Celem konkursu jest
•    znalezienie innowacyjnego oraz proekologicznego rozwiązania rewitalizacji zdegradowanego otwartego kąpieliska miejskiego, polegającej na przebudowie/modernizacji/adaptacji niecki basenu wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół niej, jako kontynuacji zrealizowanego I etapu Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka” w Elblągu przy ul. Moniuszki 25, w ramach realizacji miejskiego kompleksu sportowo – rekreacyjnego pn. EUROPARK
•    wybór najlepszej pracy konkursowej, tj. koncepcji programowo - przestrzennej rewitalizacji otwartego kąpieliska miejskiego, poprzedzający zlecenie Autorowi (Zespołowi Autorskiemu) pracy konkursowej, która otrzyma pierwszą nagrodę, opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej całości lub wskazanego przez Organizatora fragmentu (etapu realizacji) zwycięskiej koncepcji.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej rewitalizacji otwartego kąpieliska miejskiego przy ul. Spacerowej w Elblągu, składającej się z:
1.    Koncepcji zagospodarowania terenu
2.    Koncepcji architektonicznej obiektów
3.    Określenia planowanych łącznych kosztów realizacji i eksploatacji inwestycji

Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik musi dysponować osobami (potencjałem kadrowym) zdolnym do wykonania pracy konkursowej, tj. dysponować Zespołem osób, w którego skład wchodzi co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Osoby posiadające wskazane powyżej uprawnienia powinny być wpisane na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

SĄD KONKURSOWY    
1)    PRZEWODNICZĄCY:    mgr inż. arch. Jacek Bocheński – urbanista        
2)    SĘDZIA REFERENT:     mgr inż. arch. Barbara Czajkowska – architekt-urbanista
    CZŁONKOWIE:            
3)    mgr inż. Agnieszka Banaś – kierownik Biura Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu    
4)    mgr Aneta Janczuk – główny specjalista ds. sportu i rekreacji w Urzędzie Miasta w Kętrzynie    
5)    mgr inż. Leszek Kraszewski –  PPHU B&L RENTOWNE BASENY                    

Przewidziano następujące nagrody pieniężne:
I nagroda    30 000 zł
II nagroda    15 000 zł
III nagroda    10 000 zł

Niezależnie od nagród pieniężnych Organizator konkursu, zaprosi Uczestnika konkursu, którego praca otrzymała pierwszą nagrodę, do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Cena bez VAT zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej całości lub wskazanego przez Organizatora fragmentu (etapu realizacji) koncepcji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, wynosi maksymalnie 500 000 złotych.

Organizatorem i Zamawiającym konkursu jest GMINA MIASTO ELBLĄG. Obsługę techniczną i finansową konkursu zapewnia Departament Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronach internetowych organizatora:

www.elblag.eu  baner:  REWITALIZACJA KĄPIELISKA MIEJSKIEGO KONKURS EUROPARK etap I

www.planowanie.umelblag.pl zakładka:   KONKURSY: KĄPIELISKO MIEJSKIE – EUROPARK I

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Harmonogram konkursu:
Ogłoszenie konkursu: 09.05. 2016 r.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 30 maja 2016 r. do godz. 15.00
Termin składania prac konkursowych: 05 września 2016 r. do godz. 15.00
Ogłoszenie wyników konkursu: 10 października 2016 r.