Ruszają kolejne inwestycje

Podpisanie umów

Podpisanie umów - Podpisanie umów
Prezydent Witold wróblewski podpisał dziś umowy na realizację dwóch ważnych inwestycji – przebudowę toru wrotkarsko – łyżwiarskiego oraz ulicy Marii Konopnickiej w Elblągu. Prace warte łącznie ponad 6 mln złotych ruszą jeszcze w tym miesiącu.

- „Cieszę się, że udało nam się rozstrzygnąć przetargi na realizację obu inwestycji. Gratuluję wykonawcom. Firmy te są nam znane, więc mam nadzieję, że współpraca będzie nam się układała bardzo dobrze” – podkreślał podczas dzisiejszego podpisania umów Prezydent Witold Wróblewski.

Przebudowę toru wrotkarskiego z dostosowaniem do standardów toru łyżwiarskiego wraz z przebudową boiska wewnątrz toru wrotkarsko-lodowego wykona  konsorcjum firm, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Produkcyjne, Usługowe i Handlowe „E&S” Sp. z o.o. Kwota zamówienia wynosi 5.140.451,44 zł, z czego 1.500.000,00 zł pochodzić będzie z pozyskanego przez Prezydenta dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Przebudowa ma zostać zakończona do 31.08.2016 r.

Zakres zamówienia obejmuje:
1. Przebudowę toru wrotkarsko-lodowego o długości 333,33 m:
a)    roboty rozbiórkowe na istniejącym torze wrotkarskim,
b)    wykonanie odwodnienia liniowego
c)     wykonanie nawierzchni betonowej z systemem orurowania chłodniczego,
d)    zakup i montaż agregatu chłodniczego,
e)    zakup band.
2.    Budowę boisk wewnątrz toru wrotkarsko-lodowego:
a)    odwodnienie boisk,
b)    boiska o nawierzchni poliuretanowej:
- boisko do gry w piłkę ręczną,
- boiska do gry w koszykówkę,
- boiska do gry w tenisa,
c)     wyposażenie boisk,
d)    oświetlenie boisk oraz toru wrotkarskiego,
e)    sieci i przyłącza elektryczne, wod-kan, deszczowe,
f)     chodniki,
g)    ogrodzenie terenu z bramami wjazdowymi oraz furtkami,
h)    piłkochwyty,
i)      małą architekturę: śmietniki, ławeczki,
j)     zagospodarowanie terenu.
3. Wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej.

Przebudowa ma zostać zakończona do 31.08.2016 r.


- „To krótki termin, ale dotrzymamy go. Dodać trzeba, że w przypadku niektórych robót wymagane są odpowiednie warunki pogodowe. Mamy doświadczenie w wykonywaniu boisk, nawierzchni, robót sanitarnych, kanalizacyjnych, a do przetargu przedłożyliśmy referencje swoje i naszych partnerów jako podwykonawców. Są to firmy które zajmą się wykonaniem na torze technologii mrożeniowej — mówił Edward Skurewicz -  Prezes Zarządu firmy E&S Sp. z o.o.

Podpisanie umów

Podpisanie umów - Podpisanie umów

Będzie nowe rondo


Przebudowę ulicy Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ulicą Niepodległości do skrzyżowania z Aleją Józefa Piłsudskiego – etap I zrealizuje natomiast firma Skanska.  Koszt wykonania robót to 1 183 024,90 zł brutto, z czego 50% kosztów  pochodzić będzie z pozyskanego dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Etap I obejmuje:
1)   Wykonanie ronda czterowylotowego z wyspą środkową wraz z przebudową wlotów na rondo oraz przebudową i budową chodników i ścieżek rowerowych.
2)   Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Marii Konopnickiej wraz z zatokami autobusowymi, peronami przystankowymi odwodnieniem, azylem na przejściu dla pieszych przy ul. Pawiej, niezbędną regulacją nawierzchni w obrębie zjazdów i skrzyżowań.
3)   Przebudowę sieci elektroenergetycznej związanej z usunięciem kolizji z układem drogowym w obrębie skrzyżowania ul. Konopnickiej i Niepodległości.
4)   Przebudowę sieci gazowej, niskiego ciśnienia związanej z usunięciem kolizji z układem drogowym w obrębie skrzyżowania ul. Konopnickiej i Niepodległości.
5)   Przebudowę sieci wod- kan związanej z usunięciem kolizji z układem drogowym oraz budowę odwodnienia terenu drogowego w obrębie skrzyżowania ul. Konopnickiej i Niepodległości.
6)   Przebudowę sieci teletechnicznej związanej z usunięciem kolizji z układem drogowym w obrębie skrzyżowania ul. Konopnickiej i Niepodległości.
7)   Przebudowę i budowę oświetlenia drogowego w obrębie skrzyżowania ul. Konopnickiej i Niepodległości oraz przejścia dla pieszych przy ulicy Pawiej.


- „W najbliższą środę nastąpi przekazanie placu budowy. W najbliższych dniach przedstawimy Zarządowi Dróg projekt tymczasowej organizacji ruchu na ul. Konopnickiej i skrzyżowaniu z ul. Niepodległości. Po jego ustaleniu przystępujemy do realizacji zadania” – zapewniał Piotr Kęsikowski, dyrektor zespołu projektów Skanska.

Umowny termin realizacji inwestycji minie 21.11.2016 r.

Podpisanie umów

Podpisanie umów - Podpisanie umów