Światowy Dzień Ziemi

Światowy Dzień Ziemi

Światowy Dzień Ziemi - Światowy Dzień Ziemi
22 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi, który przypomina o problemach ochrony środowiska i podkreśla konieczność dbania o naszą Ziemię. W Elblągu od wielu lat dzieci i młodzież angażują się w sprawy ochrony środowiska, podejmując różne przedsięwzięcia oraz biorąc udział w akcjach ekologicznych. Najbardziej aktywnych  uczniów elbląskich szkół działających na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej nagrodził dziś Prezydent Witold Wróblewski.

- "Dzień Ziemi w naszym mieście obchodzimy od 1996 roku, czyli już 20 lat. Celem tego przedsięwzięcia jest promowanie postaw proekologicznych wśród ludzi. Na wstępie chciałbym podziękować pedagogom i nauczycielom, którzy prowadzą zajęcia innowacyjne, podnoszące świadomość. Dziękuje również rodzicom za kształtowanie właściwych postaw oraz uczniom. Podejmowane przedsięwzięcia, aktywny udział w akcjach ekologicznych świadczą o Waszym zaangażowaniu w sprawy środowiska naszego Miasta" – podkreślał Prezydent.


Nagrody książkowe oraz okolicznościowe dyplomy z rąk Prezydenta odebrało ponad 60 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uroczyste spotkanie uświetniły występy uczniów Szkoły Podstawowej nr 16.

Pomysł zorganizowania Dnia Ziemi narodził się w Stanach Zjednoczonych 22 kwietnia 1970 r. Od tej pory ochrona środowiska stała się tematem poruszanym na co dzień, a święto to stało się świętem ogólnoświatowym. Obecnie Światowy Dzień Ziemi – to największe ekologiczne święto świata, które obchodzone jest w 192 krajach. Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem "Palący Temat - Niska Emisja!".

Światowy Dzień Ziemi

Światowy Dzień Ziemi - Światowy Dzień Ziemi

Światowy Dzień Ziemi

Światowy Dzień Ziemi - Światowy Dzień Ziemi

Światowy Dzień Ziemi

Światowy Dzień Ziemi - Światowy Dzień Ziemi

Światowy Dzień Ziemi

Światowy Dzień Ziemi - Światowy Dzień Ziemi

Światowy Dzień Ziemi

Światowy Dzień Ziemi - Światowy Dzień Ziemi

Światowy Dzień Ziemi

Światowy Dzień Ziemi - Światowy Dzień Ziemi

Światowy Dzień Ziemi

Światowy Dzień Ziemi - Światowy Dzień Ziemi

Światowy Dzień Ziemi

Światowy Dzień Ziemi - Światowy Dzień Ziemi