Dodatkowe 90 tys. zł na modernizację ul. Kalinowej

Prezydent Witold Wróblewski pozyskał kolejne dodatkowe środki na zadania inwestycyjne. Dofinansowanie w kwocie 90 tys. zł pochodzi z dochodów budżetu Województwa z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Pozyskane pieniądze przeznaczone zostaną na modernizację ulicy Kalinowej w Elblągu.

Inwestycja polegała będzie na utwardzeniu jezdni nawierzchnią mineralno-asfaltową. Planowany do modernizacji odcinek o długości ok. 800 metrów, zlokalizowany w dzielnicy Dąbrowa w Elblągu, zaczyna się od skrzyżowania ulicy Kalinowej z ulicą Królewiecką w Elblągu.

Szacunkowa wysokość nakładów brutto to 260.000,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 90.000,00 zł.