Prezydent zabiega o wsparcie kolejnych inwestycji

Prezydent Witold Wróblewski złożył dwa wnioski do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie na przebudowę kolejnych obiektów sportowych w naszym mieście w ramach programu modernizacji infrastruktury sportowej.

Pierwszy wniosek dotyczy przebudowy krytej pływalni przy ul. Robotniczej w Elblągu. Planowana do realizacji inwestycja będzie polegała między innymi na przebudowie: niecek basenowych oraz plaż basenowych, wraz z montażem nowych niecek, wentylacji budynku wraz z automatyką sterowania, technologii  uzdatniania wody wraz z automatyką sterowania, instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej, szatni i toalet oraz dostosowaniu obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szacunkowy koszt robót wynosi 5 462 166,00.  O połowę tej kwoty, czyli 2 731 082,00 zł Prezydent wnioskuje do Ministerstwa.

Drugi złożony wniosek dotyczy przebudowy i nadbudowy budynku szatniowo-sanitarnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Agrykola 8 w Elblągu. Planowane dwuletnie przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane w celu dostosowania obiektu do wymagań licencyjnych PZPN dla rozgrywek I ligi piłkarskiej oraz potrzeb osób korzystających z toru wrotkarsko-lodowego. Zakres prac przewiduje: przebudowę pomieszczeń wnętrza budynku i jego bryły, w tym nadbudowę drugiej kondygnacji nad jego parterową częścią, budowę nowych elewacji uwzględniającej termoizolację budynku oraz zagospodarowanie tereny wokół obiektu.
Koszt realizacji inwestycji to 4 088 789,00 zł, kwota dofinansowania, o jaką zabiega Prezydent na ten cel to 2 000 000,00 zł.