Dodatkowe 17 mln zł dla Elbląga

Dodatkowe 17 mln zł dla Elbląga

Dodatkowe 17 mln zł dla Elbląga - Dodatkowe 17 mln zł dla Elbląga
Prezydent Elbląga Witold Wróblewski podpisał dziś z Marszałkiem województwa Gustawem Markiem Brzezinem oraz Wicemarszałkiem Mironem Syczem aneksy do umów podnoszące poziom dofinansowania projektów realizowanych ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Dzięki temu do budżetu trafi ponad  17 mln złotych.

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zwiększył dofinansowanie do trzech inwestycji, które realizowane były w naszym mieście ze wsparciem unijnym w poprzedniej perspektywie finansowe. Dotyczy to „Odbudowy Ratusza Staromiejskiego w Elblągu”, (zwiększenie dofinansowania o 780 tys. zł) „Przebudowy ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju” (zwiększenie dofinansowania o 14,3 mln zł) oraz „Budowy miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu” (zwiększenie dofinansowania o 1,9 mln zł).

- „Zwiększenie dofinansowania dla projektów strategicznych było możliwe dzięki utrzymującemu się na wysokim poziomie kursowi euro i powstałym dzięki temu oszczędnościom. Miasto Elbląg jest rzetelnym partnerem, rzetelnym beneficjentem, projekty są dobrze rozliczane, więc teraz można to nagrodzić zwiększeniem dofinansowania. Znając sytuację każdego samorządu myślę, że te 17 mln zł to dobre wsparcie do budżetu. Mam nadzieję, że przełoży się ono na dalszy rozwój waszego miasta i regionu” – podkreślał podczas dzisiejszego podpisania aneksów Marszałek Gustaw Marek Brzezin.


- „Jest to fantastyczny dzień dla naszego miasta. 17 mln to bardzo poważny zastrzyk finansowy. Chcę jeszcze raz serdecznie podziękować Panu Marszałkowi za to wsparcie. Pieniądze te pomogą nam w zabezpieczeniu wkładów własnych na kolejne inwestycje. Mam na myśli między innymi budowę wiaduktu na Zatorze. To największa inwestycja planowana na tę kadencję. Jej koszt wraz z drogami dojazdowymi to ok.  25 mln zł.” – zaznaczył Prezydent Witold Wróblewski.

Otrzymane ponad 17 mln to nie jedyne dodatkowe środki, które Elblag otrzymał dzięki kursowym oszczędnościom. W ubiegłym roku nasze miasto otrzymało między innymi ponad 9 mln złotych refundacji za przebudowę drogi 504, czy 1,4 mln za budowę ścieżek rowerowych i rozbudowę monitoringu. Łącznie z tego tytułu do budżetu trafiło już ok. 30 mln złotych.

Dodatkowe 17 mln zł dla Elbląga

Dodatkowe 17 mln zł dla Elbląga - Dodatkowe 17 mln zł dla Elbląga

Dodatkowe 17 mln zł dla Elbląga

Dodatkowe 17 mln zł dla Elbląga - Dodatkowe 17 mln zł dla Elbląga

Dodatkowe 17 mln zł dla Elbląga

Dodatkowe 17 mln zł dla Elbląga - Dodatkowe 17 mln zł dla Elbląga

Dodatkowe 17 mln zł dla Elbląga

Dodatkowe 17 mln zł dla Elbląga - Dodatkowe 17 mln zł dla Elbląga