Każdy adres jest ważny

Każdy adres jest ważny

Każdy adres jest ważny - Każdy adres jest ważny
Dane adresowe mają znaczący wpływ na wiele aspektów naszego życia. Dostęp do aktualnych, rzetelnie oznakowanych nieruchomości jest jednym z elementów ułatwiających i usprawniających nasze codzienne funkcjonowanie. Szczególne znaczenie dane adresowe mają w pracy służb ratowniczych – policja, straż pożarna, czy pogotowie ratunkowe.

Dostęp do rzetelnych danych jest także nieodzowny dla prowadzenia biznesu w wielu branżach. Wykorzystywane są one między innymi przez przedstawicieli poczty, kurierów, dostawców, czy użytkowników nawigacji.

 

W związku z powyższym przypominamy właścicielom nieruchomości o obowiązju właściwego oznaczenia nieruchomości. Zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015r. poz. 520 z późn. zm.) właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym należy umieścić również na ogrodzeniu.