Informacja dotycząca badania ankietowego w sprawie diagnozy sytuacji społecznej Elbląga

Urząd Miejski w Elblągu przystąpił do opracowywania nowego dokumentu pn. „Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Elblągu 2020+”. Wynika to z faktu, że ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nakłada na gminy i powiaty obowiązek opracowania i realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych, a od przyjęcia obecnie obowiązującej strategii minęło już prawie 7 lat. W tym czasie zarówno sytuacja społeczna w mieście, jak i uwarunkowania zewnętrzne prowadzenia polityki społecznej uległy znacznym przemianom.
Do prac nad dokumentem Prezydent Witold Wróblewski zaprosił również partnerów, w tym: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy oraz elbląskie organizacje pozarządowe, aby w ten sposób przyszła strategia pozwalała koordynować działania w zakresie pomocy społecznej w skali całego miasta.
Nowa strategia będzie oparta o diagnozę sytuacji społecznej miasta zbudowanej na podstawie danych statystyki publicznej oraz różnych instytucji i organizacji zajmujących się problematyką społeczną.  Dane te nie pokrywają jednak całego spektrum problemów społecznych, z którymi mamy do czynienia w Elblągu. Aby zatem lepiej zbadać tę sytuację została przygotowana ankieta do mieszkańców, która pomoże uzupełnić dane pozyskane z innych źródeł.
Serdecznie zapraszamy Elblążan do wzięcia udziału w badaniu ankietowym. Ankiety są dostępne do wypełnienia na stronie www.konsultacje.elblag.eu/konsultacje w Urzędzie Miejskim w Elblągu oraz w niżej wymienionych punktach. Badanie ankietowe będzie trwało do 19 lutego 2016 roku włącznie.
Lista punktów, gdzie można pobrać ankiety do wypełnienia oraz oddać już wypełnione:

  •    Urząd Miejski, ul. Łączności 1, punkt informacyjny,
  •    Referat Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, ul. Kosynierów Gdyńskich 42, sekretariat,
  •    Ratusz Staromiejski, ul. Stary Rynek 25, recepcja przy ochronie,
  •    Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych, ul. Związku Jaszczurczego 15, recepcja,
  •    Bank Żywności, ul. Stefczyka Franciszka 7/8,
  •    Powiatowy Urząd Pracy, ul. Saperów 24,
  •    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul Winna 9, sekretariat,