Informacja w sprawie zmiany w granicach stałych obwodów głosowania Nr 6 i Nr 13

Prezydent Miasta Elbląg informuje, że mieszkańcy ulicy: Aleja Jana Pawła II, dotychczas głosujący w obwodzie głosowania Nr 13 (zlokalizowanym w Przedszkolu Nr 24 przy ul. Brzechwy 5) głosują obecnie w: Obwodowej Komisji Nr 6 siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Węgrowska 1.
Podstawa prawna: Uchwała Rady Miejskiej w Elblągu nr VIII/133/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Rady Miejskiej w Elblągu Nr XVII/462/2012 z dnia 18 września 2012 r. w podziale miasta Elbląg na stałe obwody głosowania.