Informacja w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Nr 54


Prezydent Miasta Elbląg informuje, że nastąpiła zmiana siedziby Obwodowej Komisji Nr 54 w Elblągu (ostatnio zlokalizowanej w Centrum Sportowo - Biznesowym przy Alei Grunwaldzkiej 135). Mieszkańcy ulic: Józefa Chełmońskiego,Wojciecha Kossaka, Leona Wyczółkowskiego głosują w siedzibie Obwodowej Komisji Nr 54, która mieści się: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Aleja Grunwaldzka 137.

Podstawa prawna: Uchwała Rady Miejskiej w Elblągu nr VIII/133/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Rady Miejskiej w Elblągu Nr XVII/462/2012 z dnia 18 września 2012 r. w podziale miasta Elbląg na stałe obwody głosowania.