Informacja na temat restrukturyzacji zadłużenia

3 września odbędzie się II część nadzwyczajnej sesji RM, podczas której radni procedować nad zmianami uchwał dotyczącymi obligacji oraz spłat kredytu. Poniżej informacja dotycząca restrukturyzacji zadłużenia.

 

Informacja na temat restrukturyzacji zadłużenia
Od 2005 roku, odkąd istnieje możliwość finansowego wsparcia UE inwestycji samorządowych, miasto zaciągało dług (kredyty i obligacje), by móc się nowocześnie rozwijać. Przez tę dekadę w Elblągu zrealizowano inwestycje warte 850 mln złotych, przy udziale środków unijnych w  wysokości 460 mln złotych. Dług miasta, na dziś wynoszący 341 mln zł, to kwota całkowicie przeznaczona na wkład własny do realizowanych projektów unijnych. Są to standardowe działania przy finansowaniu projektów ze wsparciem UE. Wszystkie samorządy, którym zależy na rozwoju, w ten sposób finansują projekty inwestycyjne. Żadnego z samorządów nie stać bowiem na finansowanie wkładów ze środków własnych. Niekorzystanie z kredytowania oznaczałaby rezygnację z możliwości rozwoju, jakie stworzyła UE.
W projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowana była emisja obligacji na kwotę 29 mln zł. Prezydent Witold Wróblewski autopoprawką do budżetu zmniejszył tę kwotę do 24 mln zł. W maju bieżącego roku Rada Miejska podjęła uchwałę dotyczącą emisji obligacji na tę kwotę na pokrycie realizowanych inwestycji, przede wszystkim na Centrum Rekreacji Wodnej.
Przygotowane projekty uchwał dotyczą zmian terminów spłat. Działania te wpisują się w program restrukturyzacji zadłużenia. Dzięki przesunięciu terminów wykupu obligacji i spłat rat kredytowych nie zostaną zablokowane możliwości korzystania ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020. Przed dokonaniem restrukturyzacji zadłużenia średni poziom rat kredytowych i obligacji w okresie 2016 – 2029 wynosił ok. 32mlnzł. rocznie. Po dokonaniu restrukturyzacji zmniejszy się on do ok. 25mlnzł. w tym samym okresie. Restrukturyzacja zadłużenia spowoduje coroczne obciążenie budżetu przez okres 14 lat o ok. 900 tys. zł.  Dla samorządów nie tyle istotna jest wysokość zadłużenia, ile jego spłaty z zachowaniem płynności finansowej.
Witold Wróblewski jest pierwszym prezydentem, który przygotowuje program restrukturyzacji zadłużenia miasta. Inne działania w tym programie koncentrują się wokół obniżania wydatków bieżących o kwotę 15 mln zł na kolejny rok. W tym celu trwają prace nad przygotowaniem programu racjonalizacji wydatków we wszystkich dziedzinach funkcjonowania samorządu.
Oprócz tego cały czas trwają zabiegi o pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych. Prezydent W. Wróblewski w ciągu ponad 8 miesięcy swojej prezydentury pozyskał do kasy miejskiej ok. 15 mln (jako środki bezzwrotne), w tym miedzy innymi: 9,5 mln refundacji za modernizację drogi nr 504, 1,5 mln zł dofinansowania  do modernizacji toru wrotkarskiego na ul. Agrykola, ponad 1 mln zł na remont wiaduktu w ul. Nowodworskiej,  1ml zł na przebudowę żłobka  na ul. Asnyka,  167 tys. zł na przebudowę przepustu w ul. Fromborskiej, 165 tys. zł.  na doposażenie gabinetów lekarskich w szkołach, 350 tys. zł na budowę Orlika lekkoatletycznego przy SP nr 15. Aktualnie przygotowywany jest wniosek na refundację budowy ścieżki rowerowej w ul. Fromborskiej na kwotę 1,1 mln zł. Ponadto podjęte zostały działania mające na celu odzyskanie zapłaconego w latach poprzednich podatku VAT z tytułu zrealizowanych inwestycji  w wysokości 3,6 mln zł.