To już pewne – przy SP nr 15 powstanie „Orlik lekkoatletyczny”

Szkoła Podstawowa nr 15
Ministerstwo Sportu i Turystyki pozytywnie rozpatrzyło złożony przez Prezydenta Witolda Wróblewskiego wniosek w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej  i przyznało 350 tys. zł dofinansowania do budowy „Orlika lekkoatletycznego”  przy Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Modlińskiej.

Budowa nowego obiektu sportowego przy ul. Modlińskiej, realizowana będzie w części w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2015. Dzięki uzyskanemu rządowemu dofinansowaniu zadanie zostanie poszerzone. Nowoczesny obiekt będzie posiadał  4-torową, 200-metrową bieżnią okrężną o nawierzchni syntetycznej. Z bieżnią okrężną połączona będzie bieżnia prosta, zakończona skocznią do skoku w dal, obok której znajdować się będzie rzutnia do pchnięcia kulą. Wewnątrz bieżni powstaną dwa boiska: poliuretanowe boisko wielofunkcyjne z koszami i słupkami to siatkówki oraz boisko trawiaste, z bramkami do piłki ręcznej. Oba będą ogrodzone ogrodzeniami z piłkochwytu, w których zamontowane zostaną bramy i furtki. Cały teren zostanie oświetlony, a na budynku zamontowane zostaną kamery monitoringu. Obiekt zostanie zrealizowany do połowy przyszłego roku. Kto zrealizuje przedsięwzięcie okaże się po rozstrzygnięciu procedury przetargowej, która dziś została ogłoszona. Oferty przyjmowane będą do 14 września br. Szczegóły przetargu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/38050