Trzech chętnych do naprawy mostu UE

Trzy firmy złożyły  oferty w drugim przetargu na wykonanie  naprawy urządzeń dylatacyjnych na moście Unii Europejskiej.  Pierwszą jest warszawska firma B2 Sp. z o.o. - cena (brutto) oferty – 698 800,00 zł, drugą spółka INTOP Warszawa Sp. z o.o. - cena (brutto) oferty – 885 254,27 zł. Trzecią – najtańszą ofertę  złożyła firma MOSTY KUJAWY - cena (brutto) oferty – 669 381,83 zł. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, że na realizację inwestycji przeznacza kwotę 690 458,00 zł.

Na zakres robót, będących przedmiotem zamówienia, składa się: wykonanie robót budowlanych polegających na odnowie urządzeń dylatacyjnych wraz z robotami towarzyszącymi i konserwacyjno – utrzymaniowymi, obsługa geodezyjna inwestycji wraz ze sporządzeniem inwentaryzacji powykonawczej oraz wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robót i oznakowanie robót.