Strona miejska bez barier

W najbliższy weekend strona miejska www.elblag.eu przejdzie przeobrażenie, dzięki któremu serwis internetowy Urzędu Miejskiego w Elblągu zostanie dostosowany do standardu dostępności WCAG 2.0, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności.
Powyższy standard oznacza, że strona miejska będzie zmieniona tak, aby być bardziej czytelna i dostępna dla osób niepełnosprawnych. Strona zyska przy okazji pełną responsywność, to znaczy będzie dostosowywała się do różnych rozdzielczości ekranów i będzie czytelna na wszystkich urządzeniach takich jak: komputery, laptopy, tablety i smartfony.
Najbliższa sobota i niedziela (20 i 21 czerwca) przeznaczona będzie na testowanie strony w nowej odsłonie i uruchomienie jej na serwerze. W poniedziałek (22 czerwca) strona powinna już rozpocząć pracę w normalnym trybie. Ewentualne problemy w funkcjonowaniu nowej strony usuwane będą na bieżąco.