O nowoczesnych usługach biznesowych

 o nowoczesnych usługach biznesowych Prezydent Witold Wróblewski uczestniczył w Olsztynie w konferencji pn. „BPO/KPO/SSC w Olsztynie i Elblągu – kolejne wyzwania“. W spotkaniu uczestniczyło liczne grono przedstawicieli deweloperów, instytucji otoczenia biznesu oraz firm obsługujących inwestorów z branży BPO: PwC, Jones Lang LaSalle, World Service i Accenture.

Sektor usług biznesowych nabiera coraz większego znaczenia w gospodarce województwa warmińsko-mazurskiego. Duży wpływ na to z pewnością mają niskie ceny wynajmu powierzchni biurowej (najwyższe czynsze transakcyjne wahają się od 8-12 euro miesięcznie za m2 lub 2,5 – 13 euro miesięcznie za m2) oraz niskie koszty pracy, znacznie niższe niż w pozostałych częściach kraju - przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw to obecnie 3285,52 zł brutto – 25% niższe niż średnio w Polsce, 53% mniej niż w mazowieckim, 26% mniej niż na Śląsku oraz 25% mniej niż na Pomorzu.

Nasz region to także odpowiednio wykształcone kadry - potencjał regionalnego rynku pracy to blisko 40 tysięcy studentów kształcących się na kilkunastu uczelniach wyższych oraz 12 tysięcy absolwentów. Inwestorzy mogą liczyć na dostępność absolwentów z bardzo dobrą znajomością języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i ukraińskiego. - Potencjał naszego uniwersytetu w zakresie BPO to infrastruktura naukowo badawcza, kadra nauczycieli akademickich oraz ok. 26 tys. studentów, studiujących na 17 wydziałach – mówi dr Tomasz Wierzejski, prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, największej uczelni w regionie. - Oferujemy kształcenie na takich kierunkach jak budownictwo, biotechnologia, informatyka, matematyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, prawo – wymieniam je nieprzypadkowo, bowiem ich absolwenci mogą zostać wykorzystywani w branży BPO. Uruchamiamy też nowe, praktyczne kierunki np. broker innowacji w przemyśle spożywczym, administracja i cyfryzacja oraz analiza i kreowanie trendów.

- Olsztyn i Elbląg są doskonale nam znane, ponieważ współpracujemy z firmami z tych miast – dodaje Marcin Przybylak z agencji zatrudnienia Work Service S.A. - Region ma potencjał w zakresie kapitału ludzkiego – również do wykorzystania przy ewentualnych nowych projektach. Nie zapominamy też o innych zaletach regionu w kontekście BPO, takich jak koszty pracy, mobilność personelu, wykształcona kadra, wysoki poziom życia, dobra infrastruktura oraz wsparcie samorządu.

Uczestnicy wydarzenia mogli wziąć udział w panelu dyskusyjnym o wykorzystywaniu mocnych stron regionu i pokonywaniu słabości w zakresie przyciągania inwestorów z sektora BPO, KPO, SSC.

- Jesteśmy wymarzonym regionem do rozwoju branży BPO – twierdzi wicemarszałek województwa Jacek Protas. Po pierwsze jesteśmy jednym z najprzyjemniejszych regionów do życia. Po drugie mury uniwersytetu rokrocznie opuszcza kilka tysięcy absolwentów, co oznacza, że mamy potencjał w zakresie kapitału ludzkiego. Mamy tez doskonale warunki techniczne, powierzchnie biurowe, w całym województwie budowana jest sieć szerokopasmowa. Jako samorząd pomagamy w lokowaniu tu biznesu - zapraszam do korzystania z usług Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, które działa w Urzędzie Marszałkowskim.

O dotychczasowych działaniach oraz potencjale Elbląga w zakresie nowoczesnych usług biznesowych mówił podczas konferencji Prezydent Witold Wróblewski.

- Sprzyjający klimat inwestycyjny i otwartość samorządu na współpracę z biznesem i nauką jest dla miasta bardzo ważnym działaniem. Staramy się ułatwiać prowadzenie biznesu w naszym mieście poprzez konkretne działania i zachęty inwestycyjne, tj między innymi: dobrze przygotowane tereny inwestycyjne objęte Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną, program pomocy regionalnej i de minimis  w postaci zwolnień z podatku miejscowego, realizację innowacyjnych projektów przy współpracy biznesu z nauką w Elbląskim Parku Technologicznym, czy ścisłą współpracę z elbląskimi  przedsiębiorcami i uczelniami wyższymi, w tym głównie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu oraz Elbląską Uczelnią Humanistyczno-Ekonomiczną, w ramach realizacji wspólnych projektów w celu dostosowania profilu absolwentów szkół do realnych potrzeb rynku pracy.  Dostępny kapitał ludzki, otwartość samorządu, rozbudowana infrastruktura miejska, dostępne ośrodki naukowo-badawcze oraz zachęty inwestycyjne stwarzają w Elblągu równie dobre warunki pod potencjalną lokalizację firm sektora outsourcingu i nowoczesnych usług biznesowych – zaznaczył Prezydent.

Z danych jakie posiada miasto w Elblągu dostępnych jest ponad 6,5 tys. m2 powierzchni biurowych z potencjałem pod projekty outsourcingowe. Obecnie pod działalność BPO i SSC w Elblągu wykorzystywanych jest ok. 4 tys. m2 powierzchni biurowej oraz zatrudnionych jest ponad 600 osób.