Elbląska Rada Seniorów o Karcie Seniora

W Urzędzie Miejskim odbyło się kolejne spotkanie Elbląskiej Rady Seniorów dotyczące między innymi opracowania Karty Seniora, która  umożliwi osobom starszym korzystanie z szerokiego wachlarza ulg i zniżek.

Wprowadzenie Karty Seniora wpisane zostało do „Programu na rzecz osób starszych na lata 2014 – 2020”, przyjętego w czerwcu 2014 roku przez Radę Miejską. Prace nad opracowaniem karty trwają od ubiegłego roku. Zgodnie z przyjętymi wstępnymi założeniami, szeroko konsultowanymi ze środowiskami elbląskich seniorów ulgi przysługiwać mają osobom, które ukończyły 60 lat. Elbląska Rada Seniorów podjęła również wstępne rozmowy z instytucjami i przedsiębiorcami, którzy oferować będą zniżki. Katalog ofert omówiony został podczas ostatniego spotkania. Dotyczą one między innymi usług kosmetycznych, fryzjerskich, ulg w restauracjach i kawiarniach, czy uczestnictwa seniorów na preferencyjnych warunkach w wydarzeniach kulturalnych. W najbliższych dniach do elbląskich przedsiębiorców trafi list intencyjny Prezydenta Elbląga zachęcający do włączenia się w projekt. Planowane jest również spotkanie z firmami i instytucjami miejskimi w celu skonkretyzowania oferty ulg i zniżek dla seniorów.