Elbląg pięknieje dzięki rewitalizacji

Prawie 80 mln złotych – tyle wynosi wartość projektów związanych z rewitalizacją Elbląga, na które pozyskane zostały fundusze unijne w ramach RPO Warmia – Mazury na lata 2007 - 2013. Kwota otrzymanego wsparcia to ponad 50 mln zł. Dzięki tym środkom udało się między innymi odbudować Ratusz Staromiejski, zrewitalizować plac katedralny oraz wieżę Katedry Św. Mikołaja w Elblągu, dawny Kościół i Klasztoru Dominikanów, w którym obecnie mieści się Centrum Sztuki GALERIA EL, wyremontować dachy budynków Szpitala Miejskiego, czy wybudować infrastrukturę dydaktyczną Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej.

Z trzech projektów, mimo przyznanego dofinansowania władze miasta poprzedniej kadencji zrezygnowały, tłumacząc to koniecznością wprowadzenia oszczędności w budżecie miasta. Dotyczyły one rewitalizacji Wyspy Spichrzów, Parku Planty oraz budowy dróg na Modrzewinie Południe. Znaczna część pozyskanych funduszy  - ponad 19 mln zl. trafiła również do trzech spółdzielni mieszkaniowych – ESM Sielanka, Nad, Jarem i Zakrzewo. Zostały one wykorzystane między innymi na termomodernizację budynków, remonty klatek schodowych, zakup solarów, zagospodarowanie przestrzeni osiedlowych, czy adaptację pomieszczeń i wyposażenie świetlic osiedlowych.

- Bardzo się cieszę, że największe elbląskie spółdzielnie mieszkaniowe tak aktywnie włączyły się w rewitalizację swoich terenów. Myślę, że efekty tej pracy są widoczne dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Mam nadzieję, że w rozpoczynającej się nowej perspektywie finansowej uda się pozyskać kolejne środki  na rewitalizację. Chcielibyśmy, aby aplikowały o nie również wspólnoty mieszkaniowe – podkreśla Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Podstawą ubiegania się unijne wsparcie, tak jak w poprzedniej perspektywie będzie Lokalny Program Rewitalizacji, który jest właśnie przygotowywany. W najbliższym czasie władze miasta planują spotkanie ze spółdzielniami i zarządcami wspólnot w celu rozpoznania ich potrzeb oraz szczegółowego przedstawienia nowych unijnych wytycznych w tym zakresie.