Janusz Nowak i Jacek Boruszka - nowi wiceprezydenci Elbląga

konferencja
Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Prezydent Elbląga Witold Wróblewski zaprezentował dwóch nowych wiceprezydentów miasta. Zostali nimi Janusz Nowak oraz Jacek Boruszka. Panowie dołączyli do Bogusława Milusza, który objął stanowisko wiceprezydenta w pierwszej dekadzie grudnia. Prezydent Wróblewski tłumaczył również motywy powołania trzeciego wiceprezydenta.

Decyzję o utworzeniu stanowiska trzeciego wiceprezydenta podjęliśmy po wnikliwej analizie stanu finansów miasta oraz zadań realizowanych przez samorząd, zarówno tych własnych, jak i powierzonych. Przed nami nowa perspektywa unijna, rozliczenie zadań z zakończonego już okresu finansowania. To najważniejsze zadania, które realizować będziemy w poszerzonym składzie. Chcemy również współrządzić miastem na partnerskich zasadach oraz brać odpowiedzialność za wszelkie decyzje służące rozwojowi Elbląga - tłumaczył swoje motywy prezydent Wróblewski - Jednocześnie likwidujemy etat dyrektora Departamentu Innowacji i Informatyki, którym kierował Pan Jacek Boruszka. Ten Departament będzie podlegał bezpośrednio pod nowego już wiceprezydenta. Tworzyć będziemy zespół, w którym połączona zostanie energia młodszych wiceprezydentów z doświadczeniem tych nieco starszych - dodał prezydent

Jacek Boruszka będzie odpowiadał za sprawy rozwoju informatycznego i wprowadzanie innowacji, domeną Janusza Nowaka mają być inwestycje miejskie, choć, jak deklarował prezydent, dokładny zakres obowiązków i podległe departamenty nowi wiceprezydenci ustalą już na początku nowego roku.

konferencja
konferencja


Poniżej przedstawiamy profil nowych wiceprezydentów:

Janusz Dariusz Nowak

Urodzony 26.08.1958 r. w Elblągu. Żonaty – żona Alicja i troje dzieci; Przemysław (34), Agnieszka (32) i Paweł (22). Jest absolwentem Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej w Elblągu i II Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu. W 1982 roku ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego. W 1996 roku ukończył podyplomowe studia prawno-menadżerskie na Politechnice Gdańskiej, a w 2004 roku podyplomowe studia „Europejskie Prawo Samorządowe”  w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Całe życie zawodowe związał z budownictwem. Pracował jako majster, kierownik budowy, inspektor nadzoru i dyrektor przedsiębiorstw budowlanych. W trakcie swej pracy uzyskał uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i projektowania w budownictwie bez ograniczeń  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Od tego roku prowadzi własna firmę „Projektowanie, nadzór i doradztwo techniczne w budownictwie – Janusz Nowak”. Jest członkiem i w-ce przewodniczącym Warmińsko-Mazurskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Posiada duże doświadczenie w pracy samorządowej. Od 1994 roku do dzisiaj radny Rady Miejskiej w Elblągu. Kierował pracami komisji stałych Rady Miejskiej, w trzech kadencjach był przewodniczącym Rady. W kadencji 1998-2002 pełnił funkcję nieetatowego członka Zarządu Miasta.
Za dotychczasowe osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej został odznaczony przez Prezydenta RP brązowym Krzyżem Zasługi w 2001 roku i srebrnym Krzyżem Zasługi w 2005 roku.

Jacek Boruszka
Ma 37 lat. Jest Elblążaninem. Prywatnie, w związku małżeńskim, dwoje dzieci córka i syn w wieku 6 i 8 lat. Jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył także Studia podyplomowe z zakresu administracji publicznej oraz funduszy europejskich. Ukończył szkolenie z zarządzania projektami Prince2.

Pracuje w samorządzie od 12-nastu lat. W latach 2002-2011 pracował w Urzędzie Gminy Elbląg, gdzie m.in. zajmował się pozyskiwaniem funduszy europejskich. Od 1 marca 2011 pracuje jako Dyrektor Departamentu Innowacji i Informatyki w Urzędzie Miejskim w Elblągu. Zrealizował wiele projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. Posiada bogate doświadczenie z zakresu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, inwestycji infrastrukturalnych, telekomunikacji i procedur administracyjnych.