Mniej barier, większa dostępność

um

um

Budynek Urzędu Miejskiego w Elblągu będzie bardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

Gmina Miasto Elbląg otrzymała unijne środki finansowe na realizację projektu „Dostępny samorząd – granty”. Celem projektu jest poprawa dostępności - architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej - usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Elblągu dla osób z niepełnosprawnościami.

Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na:
- dostosowanie wejścia głównego Urzędu Miejskiego w Elblągu,
- przystosowanie toalet dla osób z niepełnosprawnościami,
- zakup planów tyflograficznych,
- zakup tablic informacyjnych opisujących rozkłady pomieszczeń z kontrastem,
- zakup pętli indukcyjnych,
- zakup zestawów komputerowych przystosowanych do usług tłumacza migowego online,
- zakup tabliczek/oznaczeń za pomocą piktogramów, czyli informacji obrazkowych informujących o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami w poszczególnych budynkach Urzędu.

Realizacja zadania przyczyni się do znacznej poprawy dostępności do pomieszczeń Urzędu osobom z rożnymi rodzajami niepełnosprawności, w szczególności osobom mającym problemy z poruszaniem się, osobom niedowidzącym oraz niewidomym, osobom niedosłyszącym oraz głuchym, jak również osobom z problemami poznawczymi.

Wysokość otrzymanych środków finansowych z UE: 245 575 zł.

Wkład własny z budżetu miasta Elbląg: 49 115 zł.

Termin realizacji zadania: do 30.06.2023 roku