Elbląg solidarny z Ukrainą

Elbląg solidarny z Ukrainą

Elbląg solidarny z Ukrainą - Elbląg solidarny z Ukrainą

Podczas dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej radni jednogłośnie przyjęli stanowisko Rady Miejskiej i Prezydenta potępiające agresję Federacji Rosyjskiej na suwerenność i niepodległość Ukrainy oraz uchwałę w sprawie pomocy mieszkańcom Ukrainy. Środki w wysokości 200.000zł przeznaczone będą na pomoc humanitarną dla mieszkańców miasta partnerskiego Tarnopol, w tym na zakup leków i środków opatrunkowych, zakup żywności.

Poniżej treść stanowiska

Stanowisko Rady Miejskiej w Elblągu i Prezydenta Miasta Elbląga potępiające agresję Federacji Rosyjskiej na suwerenność i niepodległość Ukrainy

24 lutego 2022 r. to data, która odciśnie swoje piętno na kartach nowożytnej historii Europy. Tego dnia, nad ranem Federacja Rosyjska dokonała kolejnego aktu agresji na Ukrainę. Zarówno Rosja, jak i Ukraina są państwami członkowskimi Organizacji Narodów Zjednoczonych. Organizacji, która ma stać na straży pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. Agresywne działania Federacji Rosyjskiej, zagrażające integralności terytorialnej Ukrainy łamią podwaliny Karty ONZ. Rada Miejska w Elblągu i Prezydent Miasta Elbląga z całą mocą potępiają agresję Federacji Rosyjskiej na suwerenność Ukrainy. W obliczu zagrożenia niepodległości, bezpieczeństwa mieszkańców i naruszania integralności terytorialnej naszych sąsiadów nie możemy pozostać obojętni. Imperialna polityka Federacji Rosyjskiej i rozpoczęcie konfliktu zbrojnego budzi nie tylko nasz stanowczy sprzeciw, ale również niepokój o bezpieczeństwo Polski i całej Europy.  Jako naród polski pamiętamy, czym jest walka o niepodległą, demokratyczną Ojczyznę i jakie skutki niesie za sobą wojna. Zbrojny konflikt jest najgorszym złem, jakie może spotkać człowieka. To cierpienie, rozpacz i brak poczucia bezpieczeństwa, na które nie ma w nas zgody. W tych ciężkich chwilach wyrażamy swoje wsparcie i solidaryzujemy się z Narodem Ukraińskim oraz mieszkańcami naszego partnerskiego miasta Tarnopol. Deklarujemy także pomoc dla Ukraińców broniących swojej niepodległości.