Dotacje dla działkowców

Dotacje dla działkowców

Dotacje dla działkowców - Dotacje dla działkowców

Sześć Rodzinnych Ogrodów Działkowych otrzymało dotacje na wsparcie planowanych inwestycji. Łącznie z miejskiego budżetu przeznaczono na ten cel 38 tys. zł. Dziś z prezesami ROD, które zdobyły dofinansowanie spotkał się Prezydent Witold Wróblewski.

- Co roku w miarę możliwości staramy się wspierać ogrody działkowe. Nie są to może duże pieniądze, ale na pewno ważne dla Państwa działalności. W tym roku z budżetu miasta przeznaczyliśmy na ten cel 38 tys. zł. Dodatkowo zgłosiliśmy wniosek ROD im. Bielany Wzgórze do konkursu ogłoszonego dla działkowców przez Marszałka Województwa. Nasz wniosek został objęty dofinansowaniem w kwocie 15 tys. zł – mówił podczas spotkania Prezydent Witold Wróblewski. – Uważam, że Państwa działalność jest potrzebna. Ogródki działkowe są w mieście azylem dla wielu osób. Ma to szczególne znaczenie teraz – w okresie pandemii. Zapewniam, że nie zamierzam likwidować żadnych ogrodów działkowych – podkreślał Prezydent.  

Przyznane dotacje przeznaczone zostaną na prace modernizacyjne. ROD im. Bielany Wzgórze otrzymał łącznie 23 tys. zł (8 tys. – z dotacji gminy i 15 tys. z dotacji Marszałka) na modernizację  wybranych przyłączy elektrycznych na głównych alejach. ROD im. Traugutta planuje wymianę ogrodzenia od strony ul. Mazurskiej, ROD im. Społem środki te przeznaczy na rozprowadzenie przewodu elektrycznego oraz ustawienie skrzynek przyłączeniowych. Naprawa ogrodzenia wykonana będzie również  na ROD im. Zagaje. ROD im. Relaks dotacje przeznaczy na naprawę chodnika, budowę miejsc postojowych i miejsca na BIO odpady, a ROD im. Żwirki i Wigury na modernizację budynku świetlicy działkowej.

Dotacje dla działkowców

Dotacje dla działkowców - Dotacje dla działkowców