101. rocznica Bitwy Warszawskiej

101. rocznica Bitwy Warszawskiej

101. rocznica Bitwy Warszawskiej - 101. rocznica Bitwy Warszawskiej

15 sierpnia pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego, Żołnierzy Armii Krajowej elblążanie upamiętnili 101. rocznicę Bitwy Warszawskiej. W obchodach w imieniu Prezydenta Witolda Wróblewskiego uczestniczył wiceprezydent Michał Missan. Pod obeliskiem zgromadzili się również parlamentarzyści, duchowieństwo, kombatanci, przedstawiciele Rady Miejskiej, służb mundurowych, a także członkowie organizacji i stowarzyszeń.

 

Uroczystości rozpoczęły się punktualnie o godzinie 12.00 odegraniem Hymnu Państwowego Rzeczpospolitej Polskiej. Następnie w okolicznościowych przemówieniach przypomniano bohaterskie czyny uczestników Bitwy Warszawskiej.

- Obchodzimy dziś 101. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Wracamy pamięcią do początków II Rzeczpospolitej, kiedy w boju wykuwała się polska państwowość. 15 sierpnia 1920 roku Armia Polska pokonała wojska bolszewickie. Zwycięstwo na przedpolach Warszawy, zwane „Cudem nad Wisłą” stanowiło kamień węgielny dopiero co odrodzonej ojczyzny, która scalała się z ziem trzech zaborów. Wojna z bolszewikami pokazała nam dobitnie, że niepodległość łatwiej zdobyć, znacznie trudniej jest ją jednak obronić. Wspominamy dziś tych, którzy w tym zwycięstwie mieli swój udział. Na początek wsparcie międzynarodowe. A więc francuska misja wojskowa, wśród której znalazł się m.in. młody oficer Charles de Gaulle. Piękną kartę zapisali lotnicy amerykańscy, którzy w roli ochotników latali na polskim niebie. I wreszcie wsparcie, które jako jedyne z państw regionu udzieliły Węgry dostarczając tak potrzebną walczącym Polakom amunicję. Tę wojnę wygrało też polskie społeczeństwo. Widząc nadchodzące zagrożenie Polacy, niezależnie od pozycji społecznej, pochodzenia i różnicy poglądów, sięgali po broń, stawali w obronie dopiero co tworzonego państwa. Przede wszystkim jednak w rocznicę Bitwy Warszawskiej i jednocześnie święto Wojska Polskiego przywołujemy bitnego żołnierza polskiego i wielkie zwycięstwo polskiej armii złożonej ze wspomnianych już ochotników, ale też zawodowców - oficerów służących do niedawna w różnych zaborczych wojskach. Dzisiejszy dzień przypomina nam o cenie wolności i znaczeniu armii dla istnienia naszego państwa. Oddajemy hołd wszystkim tym, którzy ponad wszystko umiłowali wolność, suwerenność, honor i wierność w służbie ojczyzny. W tym szczególnym dniu pragniemy również podziękować tym, którzy gotowi są w razie konieczności wypełnić misję obrony naszego kraju. Wszystkim żołnierzom Wojska Polskiego życzę dalszej pomyślnej służby w Siłach Zbrojnych RP i wojskach sojuszniczych, wytrwałości oraz satysfakcji, jaką niesie ze sobą polski mundur i służba Ojczyźnie. Pragnę także zwrócić się do kombatantów i weteranów, żołnierzy rezerwy, do reprezentantów instytucji i stowarzyszeń współpracujących z wojskiem. Dziękuję za to, że wspomagacie Wojsko Polskie swoim doświadczeniem i radą - mówił Michał Missan, wiceprezydent Elbląga.

Do uczestników uroczystości zwrócili się również: pułkownik Związku Piłsudczyków Andrzej Adamczyk, Prezes Zarządu Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej i Antoni Czyżyk, Przewodniczący Rady Miejskiej. List w imieniu Marszałka Województwa odczytał Edward Pietrulewicz dyrektor Biura Regionalnego w Elblągu, a w imieniu Wojewody Warmińsko Mazurskiego pełnomocnik Jarosław Babalski.

101. rocznica Bitwy Warszawskiej - ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Po przemówieniach odczytany został Apel Pamięci, oddano również salwę honorową. Uroczystość zakończyła ceremonia składania kwiatów przy pomniku i utwór „Śpij kolego”.

Organizatorami uroczystości byli: Witold Wróblewski prezydent Elbląga, Antoni Czyżyk przewodniczący Rady Miejskiej oraz pułkownik Związku Piłsudczyków Andrzej Adamczyk, Prezes Zarządu Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej.