Punkty konsultacyjno - informacyjne

Informujemy, że w związku z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, do grudnia br. na terenie Elbląga funkcjonują punkty konsultacyjno-informacyjne oferujące wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, edukacyjne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób i rodzin doświadczających problemów uzależnienia i przemocy w rodzinie. Zadania te realizowane są przy wsparciu finansowym elbląskiego samorządu w wysokości 89.000 zł.

 

Punkty prowadzone są przez:
- Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”, ul. Robotnicza 29
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu (punkt będzie funkcjonował od czerwca br.), ul. 1 Maja 37
- Stowarzyszenie na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących „Od nowa…”, ul. Nowodworska 49 (punkt głównie dla osób w kryzysie bezdomności)
- Caritas Diecezji Elbląskiej, ul. Zamkowa 17
- Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych, ul. Związku Jaszczurczego 17.

Jednocześnie informujemy, że na terenie Elbląga działają dwa kluby abstynenta realizujące działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję:
- Klub Abstynenta „ŻUŁAWY” przy ul. Kosynierów Gdyńskich 13
- Klub Abstynenta „DOBRE MIEJSCE” przy ul. Łączności 3.