Elbląskie Nagrody Kulturalne przyznane

 Elbląskie Nagrody Kulturalne przyznane

Elbląskie Nagrody Kulturalne przyznane - Elbląskie Nagrody Kulturalne przyznane

Elbląski samorząd od lat, w ramach sprawowania mecenatu nad działalnością kulturalną, wspiera osoby zajmujące się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury. Tradycyjnie już w kwietniu przyznawane są stypendia artystyczne, kulturalne, a także Elbląskie Nagrody Kulturalne.

- Od lat wspieramy środowisko kulturalne i artystyczne w mieście. Doceniamy tych wszystkich, którzy swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju elbląskiej kultury. Czynimy to w wymiarze finansowym, materialnym, czy organizacyjnym. Jednym z najważniejszych narzędzi bezpośredniego wsparcia naszych artystów są przyznawane stypendia i Elbląskie Nagrody Kulturalne. Ich celem jest promocja dorobku artystów i zwiększenie obecności kultury w życiu codziennym miasta – podkreśla Witold Wróblewski Prezydent Elbląga.

Elbląskie Nagrody Kulturalne składają się z kilku programów, są to:  Stypendia Artystyczne Miasta Elbląg, adresowane do najzdolniejszej młodzieży, Stypendia Kulturalne przyznawane artystom, którzy swoją działalnością zmieniają na lepsze nasze miasto oraz promują Elbląg w kraju i na arenie międzynarodowej oraz Nagrody -  Wydarzenie Roku, Kreator Kultury i Nagroda Artystyczna Prezydenta Elbląga.

Komisja stypendialna wyłoniła 29 laureatów stypendium artystycznego, 13 laureatów stypendium kulturalnego. Nagrodę Artystyczną Prezydenta Elbląga otrzymała Pani Marta Hajdukiewicz. Nagrodę „Wydarzenie Roku” przyznano Stowarzyszeniu Kulturalnemu CO JEST? za organizację Elbląskiego Święta Muzyki 2020, a tytuł „Kreator Kultury” zdobyli Pani Karolina Kardas i Pan Janusz Kozak.

- Gratuluję wszystkim stypendystom i laureatom. Wiem, że kultura wymaga mecenatu i dlatego mam nadzieję, że otrzymane Nagrody i stypendia pomogą w zdobywaniu kolejnych sukcesów, dzięki którym nasze miasto rozsławiane będzie poprzez Waszą artystyczną i kulturalną działalność – podkreśla Prezydent Witold Wróblewski.

Na rozwój talentów artystycznych i projekty realizowane przez stypendystów z budżetu miasta przeznaczono 92.000 zł.

Laureaci Stypendium Artystycznego
1) Oskar Bork
2) Martyna Budziszewska
3) Hanna Dominika Duk
4) Maria Natalia Gałecka
5) Dariusz Gatza
6) Adrianna Gesek
7) Maciej Głowiński
8) Maja Grzegółkowska
9) Jakub Grzelachowski
10) Amelia Katarzyna Gumińska
11) Marcelina Anna Gumińska
12) Amelia  Gursztyn
13) Marta Hajdukiewicz
14) Pola Janowicz
15) Ewelina Kłosińska
16) Alicja Król
17) Maria Laskowska
18) Zuzanna Marzec
19) Sophia O’Connor
20) Marcin Olewniczak
21) Liliana Prajsnar
22) Weronika Prajsnar
23) Jakub Marek Przyborowski
24) Patryk Purzycki
25) Lena Siembor
26) Natalia Sobczak
27) Alicja Stefańska
28) Marta Woźnowska
29) Nadia Zysnarska

Laureaci Stypendium Kulturalnego
1) Robert Furs
2) Marcin Janicki
3) Karolina Kardas
4) Sebastian Kuchczyński
5) Dominika Lewicka-Klucznik
6) Wojciech Minkiewicz
7) Barbara Misiewicz
8) Maciej Olewniczak
9) Wiktor Piskorz
10) Krzysztof Szewczuk
11) Małgorzata Wójcik
12) Jacek Żukowski
13) Dominik Żyłowski

NAGRODA WYDARZENIE ROKU
Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? za organizację Elbląskiego Święta Muzyki 2020.
Elbląskie Święto Muzyki to inicjatywa Stowarzyszenia Kulturalnego Co Jest? zrealizowana we
współpracy z Centrum Sztuki Galeria EL. To przedsięwzięcie, na które złożyły się koncerty, projekcje filmowe i spotkania na żywo oraz online od czerwca do grudnia 2020 z najważniejszą częścią – ulicznymi koncertami i paradą muzyków ulicami Starego Miasta, która odbyła się 19-21 czerwca 2020 r.

NAGRODA ARTYSTYCZNA
Marta Hajdukiewicz – młoda, utalentowana elbląska tancerka. Naukę tańca klasycznego rozpoczęła pod okiem pedagoga Jacka Walasika w 2015 roku w szkole tańca Broadway. Z tym samym pedagogiem kontynuuje naukę w Akademii Sztuki Baletowej Sopot filia w Elblągu. Pełna pasji przygotowuje się do ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów baletowych jako solistka oraz w zespole Elblag Ballet Academy. Tańczy wariacje ze słynnych przedstawień baletowych  oraz choreografie autorstwa pana Jacka Walasika do muzyki Chopina, Mozarta, Beethovena. Uczestniczy w dodatkowych warsztatach tańca prowadzonych z solistami scen polskich teatrów.  Występując w prestiżowych konkursach w Elblągu, Kołobrzegu, Opolu, Krakowie oraz za granicą w Belgii i na Łotwie, zdobywała za każdym razem najwyższe trofea i godnie reprezentowała  nasze miasto i Polskę.

NAGRODA KREATOR KULTURY
Karolina Kardas i Janusz Kozak pomysłodawcy i realizatorzy projektu „Galeria Pracownia”. Nagrodzeni zaproponowali w naszym mieście akcję, która pozwoliła mieszkańcom i turystom obcować ze sztuką wizualną i muzyczną. W ramach projektu „Galeria Pracownia” zorganizowali 10 wystaw plastycznych, którym towarzyszyły koncerty muzycznych. W ten sposób połączyli miłośników różnych dziedzin kultury i sztuki, promując jednocześnie młodych artystów.