Podatki opłać elektronicznie lub w PKO BP bez prowizji

 Podatki opłać elektronicznie lub w PKO BP bez prowizji

Przypominamy, że w związku z pandemią koronawirusa nieczynna jest kasa Urzędu Miejskiego. Uprzejmie informujemy że płatności m.in. za podatki i inne opłaty lokalne należy dokonywać przelewem bankowym na konto podane w indywidualnej decyzji podatkowej, bądź na podane niżej konta bankowe Urzędu Miejskiego w Elblągu:

 

    56 1020 1811 0000 0902 0334 1161 – Rachunek dotyczy podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego  i od środków transportowych
•    56 1020 1811 0000 0902 0334 1161 - Rachunek dotyczy opłaty skarbowej
•    53 1020 1811 0000 0502 0334 1120 - Rachunek  dotyczący opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Elbląg, za dzierżawę gruntu, wykup nieruchomości, renta planistyczna, opłata adiacencka, opłata za służebność, opłata za przekształcenie gruntu, opłata za oszacowanie i odpis z KW, za usuwanie pojazdów z dróg, za zajecie pasa drogowego, mandaty Straży Miejskiej, opłaty dodatkowe za parkowanie, wpłaty dotyczące nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych/z funduszu alimentacyjnego/zaliczki alimentacyjnej
•    67 1020 1811 0000 0602 0334 1401 - Rachunek dotyczący opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ponadto informujemy, że zgodnie z zawartą umową z Bankiem PKO BP umożliwiamy mieszkańcom dokonywanie płatności w kasach tego Banku bez żadnych prowizji.  

Oddziały Banku PKO BP

Jednostki Telefon Adresy
PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Elblągu 55 239 63 00 ul. Teatralna 9
PKO Bank Polski SA Oddział 2 w Elblągu 55 239 65 33 Pl. Dworcowy 3A
PKO Bank Polski SA Oddział 3 w Elblągu 55 239 64 40 ul. Broniewskiego 53
PKO Bank Polski SA Oddział 5 w Elblągu 801 302 302 ul. Hetmańska 12

 

Informujemy jednocześnie, że osoby starsze, które nie są w stanie same dokonać opłat mogą skorzystać z pomocy wolontariuszy Regionalnego Centrum Wolontariatu, którzy oferują wsparcie między innymi w tym zakresie w ramach realizowanego programu "Wspieraj Seniora".

Zgłoszeń w zakresie wsparcia seniorów można dokywac poprzez:
- ogólnopolską infolinię - 22 505 11 11,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu – 55 625 61 10; 512 449 783
Zgłoszeń mogą dokonywać w imieniu seniorów osoby trzecie, które wśród swoich bliskich, znajomych, sąsiadów mają osoby starsze lub niepełnosprawne wymagające pomocy, do czego gorąco Państwa zachęcamy.