Zachęcamy do wypełnienia ankiety

ek

Trwają przygotowania wieloletniej strategii rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elbląga. Obecnie opracowywana jest diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej tego obszaru.

W związku z powyższym serdecznie zachęcamy mieszkańców naszego miasta do aktywnego udziału w badaniu i wypełnienia poniższej ankiety. Celem jest poznanie Państwa realnych potrzeb oraz opinii na temat poziomu rozwoju, identyfikacja potencjału i barier rozwojowych istniejących na obszarze gminy/miasta. Wyniki badania stanowić będą cenne źródło informacji, uzupełniające istniejące zasoby wiedzy – na temat sytuacji w MOF Elbląga, które zostanie wykorzystane w pracach nad strategią.

Ankieta dostępna jest na platformie Elbląg Konsultuje! pod adresem -  https://konsultacje.elblag.eu/konsultacje/konsultacja/27,Ankieta-dla-interesariuszy-i-mieszkacw. Formularz będzie aktywny do 17 sierpnia br.
Uzupełnienie ankiety zajmie tylko kilka minut - nie wszystkie pytania są obowiązkowe.

Dziękujemy za poświęcony czas!