Prezydent oferuje zatrudnienie pracownikom Pogotowia Socjalnego

Prezydent oferuje zatrudnieni pracownikom Pogotowia Socjalnego

Prezydent oferuje zatrudnieni pracownikom Pogotowia Socjalnego - Prezydent oferuje zatrudnieni pracownikom Pogotowia Socjalnego

Pracownicy likwidowanego Pogotowia Socjalnego nie zostali pozostawieni sami sobie. Każdy otrzyma ofertę nowej, pełnoetatowej pracy, na nie gorszych warunkach płacowych niż dotychczas. Prezydent zaoferował pracownikom likwidowanej placówki pracę w instytucjach samorządowych, które dysponują wakatami.

- W ubiegłym tygodniu przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu oraz radni Krzysztof Konert oraz Paweł Fedorczyk wystąpili z propozycją przeanalizowania możliwości, jeśli chodzi o pracowników Pogotowia Socjalnego. Wspólnie z wiceprezydentem Michałem Missanem jeszcze raz ten temat przeanalizowaliśmy pod kątem znalezienia zatrudnienia dla pracowników Pogotowia Socjalnego, które jest w likwidacji. Stwierdziliśmy, że w naszych jednostkach mamy wakaty, dyrektorzy nie mają pełnej obsady. Po spotkaniu z dyrektorami wytypowaliśmy miejsca pracy dla pracowników Pogotowia Socjalnego, zgodnie z ich wykształceniem. Dzisiaj wspólnie z prezydentem Michałem Missanem wystąpiłem do każdego z pracowników z ofertą pracy. Do końca tygodnia mogą się oni zgłosić do dyrektorów wskazanych jednostek - mówił Prezydent Witold Wróblewski.

- Proponujemy zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Elblągu dwóm osobom, pięciu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Elblągu, jednej w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Elblągu, jednej w Elbląskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i jednej w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej nr 4. Do 30 czerwca osoby te mają wypowiedzenia. Od 1 lipca jesteśmy w stanie tym osobom zapewnić pracę, jeśli będą zainteresowane przedstawioną propozycją. Będzie to praca na cały etat, na warunkach finansowych nie gorszych, jakie mieli do tej pory - podkreślał Wiceprezydent Michał Missan.

Prezydent oferuje zatrudnieni pracownikom Pogotowia Socjalnego

Prezydent oferuje zatrudnieni pracownikom Pogotowia Socjalnego - Prezydent oferuje zatrudnieni pracownikom Pogotowia Socjalnego