Trzy nowe boiska gotowe!

Trzy nowe boiska gotowe!

Trzy nowe boiska gotowe! - Trzy nowe boiska gotowe!

Dobre informacje dla uczniów. Zakończyła się budowa trzech boisk wielofunkcyjnych przy elbląskich placówkach oświatowych. Nowe obiekty powstały przy Szkole Podstawowej nr 18 i 21 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1. Inwestycje kosztowały ponad 1,6 mln złotych.

 

- Jesteśmy dziś w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Jest to jedna z trzech lokalizacji, które mogą cieszyć się nowoczesnym, wielofunkcyjnym boiskiem. Prace zarówno tutaj, jak i w SP 18 oraz SP 21 realizowała ta sama firma. W przypadku szkół mamy jeszcze w planie zrobienie zadaszenia, by boiska pełniły również funkcję hal sportowych. Całość przedsięwzięcia to ponad 1 mln 600 tys. złotych. Inwestycje finansowane były z własnych środków budżetowych. Składaliśmy wniosek o środki do ministerstwa, ale nie udało się ich otrzymać, podzieliliśmy więc te zadania na etapy. Myślę, że wszystkie trzy szkoły są zadowolone, ponieważ infrastruktura sportowa jest potrzebna w każdej placówce. Cieszę się, że co roku ją wzbogacamy i nasze dzieci mogą mieć zajęcia wychowania fizycznego w coraz lepszych warunkach. Dziękuję wszystkim, którzy dołożyli starań, aby te obiekty powstały. Placówkom życzę, aby zajęcia tu prowadzone odbywały się w sposób bezpieczny - mówił Prezydent Witold Wróblewski.

- Chcę w imieniu radnych podziękować za to, że Pan Prezydent słucha. Jesteśmy na obiekcie, którego modernizację zgłaszali radni, a Pan Prezydent konsekwentnie dopiął tego, że został on zmodernizowany. Stwarzamy w Elblągu coraz lepsze warunki, by nam i naszym dzieciom dobrze się tutaj żyło - podkreślał Antoni Czyżyk, Przewodniczący Rady Miejskiej.

W prezencie, jako dodatek do inwestycji każda placówka otrzymała również zestaw piłek.

- Jestem po prostu wzruszony. Po raz kolejny zostaliśmy wyróżnieni. Dziękuję zarówno Panu Prezydentowi, jak i Radzie Miejskiej, Pani dyrektor Departamentu Inwestycji, która osobiście nadzorowała budowę i Departamentowi Edukacji za zrozumienie potrzeb. O ile w innych szkołach, potrzeba posiadania obiektu sportowego wynika z konieczności rozwoju kultury fizycznej, o tyle u nas, dochodzi bardzo ważny element rewalidacyjny. Ten obiekt będzie temu służył - zaznaczył Leszek Iwańczuk, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1.

Trzy nowe boiska gotowe!

Trzy nowe boiska gotowe! - Trzy nowe boiska gotowe!

Trzy nowe boiska gotowe!

Trzy nowe boiska gotowe! - Trzy nowe boiska gotowe!

Trzy nowe boiska gotowe!

Trzy nowe boiska gotowe! - Trzy nowe boiska gotowe!

Szczegółowe informacje na temat zakresu zrealizowanej inwestycji

I.    Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu

1. Zakres zamówienia obejmował m.in.:
-    przygotowanie terenu i rozbiórkę elementów istniejących,
-    budowę boiska poliuretanowego wielofunkcyjnego,
-    dostawę i montaż piłkochwytów,
-    wykonanie robót przygotowawczych do budowy hali namiotowo-szkieletowej,
-    wykonanie robót przygotowawczych do budowy budynku szatniowo-sanitarnego,
-    wykonanie robót elektrycznych,
-    wykonanie robót sanitarnych,
-    wykonanie chodnika,
-    zagospodarowanie terenu zielenią,
-    wykonanie i zamontowanie tablicy z regulaminem korzystania z boiska.

2. Wykonawca: ELSIK Sp. z o.o. z siedzibą w Żukowie (83-330), przy ul. Kościerskiej 8F

3. Termin realizacji: 16.12.2019 r. – 29.05.2020 r.
 
4. Koszt: 733 109,34 zł brutto

5. Finansowanie: środki własne Gminy miasto Elbląg

Trzy nowe boiska gotowe!

Trzy nowe boiska gotowe! - Trzy nowe boiska gotowe!

Trzy nowe boiska gotowe!

Trzy nowe boiska gotowe! - Trzy nowe boiska gotowe!

Trzy nowe boiska gotowe!

Trzy nowe boiska gotowe! - Trzy nowe boiska gotowe!


II.    Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Węgrowskiej 1 w Elblągu

1.    Zakres zamówienia obejmował m.in.:
-    przygotowanie terenu i rozbiórkę elementów istniejących,
-    budowę boiska poliuretanowego wielofunkcyjnego,
-    dostawę i montaż piłkochwytów,
-    wykonanie robót przygotowawczych do budowy hali namiotowo-szkieletowej,
-    wykonanie robót elektrycznych,
-    wykonanie robót sanitarnych,
-    wykonanie chodnika,
-    wykonanie małej architektury, w tym: kosze na śmieci, ławeczki,
-    zagospodarowanie terenu zielenią,
-    wykonanie i zamontowanie tablicy z regulaminem korzystania z boiska.

2.    Wykonawca: ELSIK Sp. z o.o. z siedzibą w Żukowie (83-330), przy ul. Kościerskiej 8F

3.    Termin realizacji: 16.12.2019 r. – 29.05.2020 r.
 
4.    Koszt: 656 153,88 zł brutto

5. Finansowanie: środki własne Gminy miasto Elbląg

Trzy nowe boiska gotowe!

Trzy nowe boiska gotowe! - Trzy nowe boiska gotowe!

Trzy nowe boiska gotowe!

Trzy nowe boiska gotowe! - Trzy nowe boiska gotowe!

Trzy nowe boiska gotowe!

Trzy nowe boiska gotowe! - Trzy nowe boiska gotowe!

Trzy nowe boiska gotowe!

Trzy nowe boiska gotowe! - Trzy nowe boiska gotowe!


III.    Przebudowa boiska przy SOSW nr 1 przy ul. Mikołaja Kopernika 27 w Elblągu
1. Zakres zamówienia obejmował m.in.:
-    przygotowanie terenu i rozbiórkę elementów istniejących,
-    budowę boiska poliuretanowego wielofunkcyjnego,
-    dostawę i montaż piłkochwytów,
-    wykonanie robót sanitarnych,
-    zagospodarowanie terenu zielenią,
-    wykonanie i zamontowanie tablicy z regulaminem korzystania z boiska.

2. Wykonawca: ELSIK Sp. z o.o. z siedzibą w Żukowie (83-330), przy ul. Kościerskiej 8F

3. Termin realizacji: 16.12.2019 r. – 29.05.2020 r.
 
4. Koszt: 300 918,11 zł brutto

5. Finansowanie: środki własne Gminy miasto Elbląg

Co warto podkreślić - przy tym obiekcie wykorzystane zostało ogrodzenie z boiska przy 14, które zabezpieczone zostało kiedy budowana była hala.

Trzy nowe boiska gotowe!

Trzy nowe boiska gotowe! - Trzy nowe boiska gotowe!

Trzy nowe boiska gotowe!

Trzy nowe boiska gotowe! - Trzy nowe boiska gotowe!

Trzy nowe boiska gotowe!

Trzy nowe boiska gotowe! - Trzy nowe boiska gotowe!