Dyskusje publiczne nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w czasie epidemii

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg o formie przeprowadzenia dyskusji publicznych nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

W związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym przez wirus COVID-19 dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1)    terenu między rzeką Elbląg a terenem bocznicy kolejowej w Elblągu – zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Elbląg-Zdrój w Elblągu odbędzie się w formie zdalnej na stronie www.dyskusjapubliczna.elblag.eu w terminie wyznaczonym w obwieszczeniu dostępnym na stronie www.planowanie.umelblag.pl/?q=node/439, tj. we wtorek 07.04.2020r. o godz.15.30.

2) zurbanizowanego fragmentu obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Próchnik w Elblągu - część A odbędzie się w formie zdalnej na stronie www.dyskusjapubliczna.elblag.eu w terminie wyznaczonym w obwieszczeniu dostępnym na stronie www.planowanie.umelblag.pl/?q=node/440, tj. we wtorek 14.04.2020r. o godz.15.30.

Zainteresowani będą mieli możliwość zadawania pytań dotyczących wskazanych projektów planów, na które Projektanci planów odpowiadać będą w czasie rzeczywistym.