Komunikat dot. zamknięcia Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych funkcjonujących na terenie Elbląga

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz w trosce o bezpieczeństwo uczniów, na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 Nr 6, poz. 69 ze zm.), informujemy, że od 16.03.2020 r. do 25.03.2020 r. zostają zawieszone zajęcia w:
•    Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1,
•    Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2,
•    Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1,
•    Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2.