Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

W związku z licznymi telefonami do Urzędu Miejskiego w sprawie dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas opieki nad dzieckiem z powodu COVID-19, informujemy, że przyznaniem i wypłatą przedmiotowego zasiłku zajmuje się Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Szczegółowe informacje na temat dodatkowego zasiłku opiekuńczego oraz wnioski o świadczenie znajdują się na stronie ZUS -  https://www.zus.pl/