Komunikat dot. opieki senioralnej oraz zamknięcia WTZ, dziennych domów pobytu i środowiskowych domów samopomocy

W związku z poleceniem Wojewody od 13 do 25 marca br. zamknięte zostają wszystkie funkcjonujące na terenie miasta placówki wsparcia dziennego, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, dzienne domy i kluby seniora, środowiskowe domy samopomocy oraz warsztaty terapii zajęciowej.

 

W związku z powyższym zwracamy się z apelem do rodzin podopiecznych ww. placówek o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie opieki swoim bliskim.

Z uwagi na fakt, że osoby starsze są w grupie ryzyka prosimy aby najbliżsi w tym szczególnym czasie  objęli te osoby wzmożoną opieką i wsparciem w codziennym funkcjonowaniu m.in. poprzez pomoc przy załatwieniu sprawunków, spraw urzędowych, pocztowych.

Poniżej przypominamy także zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób starszych

Seniorko / seniorze zachowaj szczególną ostrożność

kierując się Państwa dobrem oraz bezpieczeństwem zdrowotnym i życiowym zwracamy się z prośbą o przestrzeganie zaleceń:

- unikaj przebywania w miejscach publicznych,

– skorzystaj z pomocy bliskich, znajomych przy załatwieniu sprawunków, spraw urzędowych, pocztowych,

– często myj ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekuj płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%),

- unikaj dotykania oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami,

– ogranicz wizyty w przychodniach lekarskich, wyłącznie do niezbędnych,

– ogranicz kontakty z osobami powracającymi z zagranicy, w szczególności z obszarów gdzie koronawirus bardzo się rozprzestrzenił,

- odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu,

- stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu - podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%),

- korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie - komunikaty i  zalecenia Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego emitowane są na bieżąco m.in. w środkach masowego przekazu, mediach społecznościowych oraz stronach internetowych obu instytucji,