Komunikat dot. udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych

Prezydent Miasta Elbląg podaje do publicznej wiadomości wszystkich zainteresowanych, że w dniu 29 października 2015 r. podjęta została uchwała nr X/194/2015 Rady Miejskiej w Elblągu, zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. Od 01 stycznia 2017 r. ulegają zmniejszeniu, o 5 % każdego roku, wysokości bonifikat udzielanych przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

Wysokość bonifikat obowiązujących od 1 stycznia 2020 r. i w  latach następnych została przedstawiona w poniższej tabeli.
O wysokości bonifikat decyduje data złożenia wniosku o nabycie lokalu w Zarządzie Budynków Komunalnych.

 

Wysokości udzielanych bonifikat dla wniosków złożonych w poszczególnych latach
Dla lokali znajdujących się w budynkach wielorodzinnych wybudowanych: 2019 r. 2020 r. 2021 r.                           i następne
przed rokiem 1946 80% 75% 70%
w latach 1946-1976 75% 70% 65%
w latach 1977-1996 70% 65% 60%
Dla lokali znajdujących się w budynkach jednorodzinnych 75% 70% 65%
Wysokość bonifikaty podwyższa się o 5 %, jeżeli następuje równoczesna sprzedaż wszystkich dotychczas nie wykupionych lokali mieszkalnych w danym budynku.