BO – głosując, dokładnie sprawdź dane

BO – głosując, dokładnie sprawdź dane

BO – głosując, dokładnie sprawdź dane - BO – głosując, dokładnie sprawdź dane

Trwa głosowanie w Budżecie Obywatelskim na rok 2020. Do 20 października elblążanie mogą oddawać głosy na zadania, które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane w przyszłym roku. Do dnia dzisiejszego zagłosowało już 2043 osób. Niestety wiele z oddanych głosów jest nieważnych, dlatego prosimy mieszkańców o dokładne wypełnianie formularza elektronicznego oraz kart do głosowania. Każdy głos jest bowiem wnikliwie weryfikowany i wszelkie niezgodności typu – literówki, błędy w datach urodzenia, adresach, czy braki wymaganych danych – uznawane są za głos nieważny.

Przypominamy, że głosować można tylko jeden raz, zaznaczając maksymalnie pięć zadań z okręgu, do którego się należy oraz jedną inicjatywę ogólnomiejską.

Głosując należy podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz swoją datę urodzenia. W przypadku osób niepełnoletnich także dane opiekuna prawnego.

Dane, które mieszkańcy przekazują w ankietach papierowych i w formie elektronicznej są wykorzystywane wyłącznie do weryfikacji głosów i nie są udostępniane żadnym firmom lub instytucjom.

Przed głosowaniem na zadania w poszczególnych okręgach warto sprawdzić do jakiego okręgu głosujący/głosująca należy. Głosy oddane na zadania z innego okręgu również będą nieważne.
Głosować można elektronicznie - na stronie na stronie http://www.budzetobywatelski.elblag.eu lub tradycyjnie poprzez ankiety, które dystrybuowane są na terenie miasta.

Papierowe karty do głosowania dostępne będą w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu (ul. Łączności 1), w Informacji Turystycznej (Ratusz Staromiejski), Referacie Obsługi Kierowców (Pl. Dworcowy), Departamencie Świadczeń Rodzinnych (ul. Jaśminowa), Zarządzie Budynków Komunalnych (ul. Ratuszowa), na basenie CRW „Dolinka” oraz w ESWIP i Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. Związku Jaszczurczego). Jak co roku przygotowaliśmy dla Państwa także karty w formie gotowych dokumentów do pobrania i wydrukowania. Są one dostępne na ww. stronie w zakładce Dokumenty do pobrania.

Wypełnione karty w formie papierowej należy składać wyłącznie w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu (ul. Łączności 1).