Akademia kompetencji cyfrowych

Akademia kompetencji cyfrowych

Akademia kompetencji cyfrowych - Akademia kompetencji cyfrowych

Prawie 150 000 zł dofinansowania otrzyma ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa elbląski samorząd na realizację projektu pn. „Akademia kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasto Elbląg”.

- Realizacja projektu ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców miasta zwiększających stopień wykorzystania dostępnych e-usług. Chodzi między innymi o umiejętności informacyjne, komunikacyjne, umiejętność korzystania z elektronicznych usług publicznych. Odbiorcami projektu jest 267 mieszkańców Elbląga, którzy zostaną przeszkoleni w zakresie korzystania z Internetu, w tym e-usług. Projekt przeznaczony jest dla różnych grup wiekowych – pierwsza dla osób w wieku 25-34 lat, druga 35-43 lat, trzecia 44-64 lat, i czwarta dla elblążan w wieku 65 i więcej lat – podkreśla Edward Pietrulewicz, wiceprezydent Elbląga.

- Najbardziej nam zależy na osobach starszych, które narażone są na wykluczenie cyfrowe. Mamy nadzieję, że dzięki zdobytym umiejętnościom łatwiej będzie takim osobom odnaleźć się w dzisiejszym świecie i korzystać z usług publicznych drogą elektroniczną – zaznacza Prezydent Witold Wróblewski.  

W ramach projektu zostanie również zakupiony sprzęt komputerowy niezbędny do przeprowadzenia szkoleń, który po zakończeniu realizacji działań projektowych zostanie przekazany do wybranych placówek oświatowych.

Koszt realizacji projektu wynosi 149 520,00 zł i zostanie w całości pokryty z otrzymanego dofinansowania.