Pozyskane granty na doposażenie CRW Dolinka i rozwój infrastruktury turystycznej

Pozyskane granty na doposażenie CRW Dolinka i rozwój infrastruktury turystycznej

Pozyskane granty na doposażenie CRW Dolinka i rozwój infrastruktury turystycznej - Pozyskane granty na doposażenie CRW Dolinka i rozwój infrastruktury turystycznej

Elbląski samorząd otrzymał z budżetu Województwa dofinansowanie dwóch projektów z zakresu sportu i turystyki. Dzięki tym środkom doposażona zostanie kryta pływalnia przy ul. Moniuszki oraz zainstalowane zostaną ławki solarne i samoobsługowe stanowiska naprawy rowerów.

Pierwszy projekt pn. „Doposażenie obiektu krytej pływalni przy ulicy Moniuszki 25 w Elblągu” dotyczy poprawy warunków korzystania z ogólnodostępnej krytej pływalni w zakresie polepszenia parametrów wody basenowej w niecce basenu rekreacyjnego CRW Dolinka wykorzystywanego do zajęć sportowych, w tym nauki pływania dzieci.

- W ramach projektu zakłada się zakup i montaż lampy UV typ AP-POOL-X5, niezbędnej do utrzymania właściwych parametrów wody basenowej oraz zakup i instalację falowników pomp obiegowych stacji uzdatniania wody basenowej. Działanie to wpłynie na obniżenie kosztów energii elektrycznej oraz zwiększy możliwość regulacji wydajności stacji uzdatniania wody – podkreśla Prezydent Witold Wróblewski.

Koszt realizacji projektu wynosi 100 000,00 zł, z czego 49 200,00 zł pochodzić będzie z pozyskanej dotacji z budżetu Województwa.
Drugi projekt dotyczy rozwoju infrastruktury turystycznej.

- W obszarze Starego Miasta – na Bulwarze Zygmunta Augusta i Placu Katedralnym wykonane zostaną dwie eko-ławki solarne ze stojakami rowerowymi. W trzech Miejscach Obsługi Rowerzystów na szlaku Green Velo, czyli na ul. Stawidłowej, Kościuszki i w Bażantarni zainstalowane zostaną trzy nowe samoobsługowe stanowiska naprawy rowerów – zaznacza Prezydent.

Wartość projektu wynosi 50 000 zł, z czego 16 tys. zł  to pozyskana dotacja z samorządów województwa w ramach konkursu "Łączy nas turystyka".