Opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób niepełnosprawnych - Opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób niepełnosprawnych

W Elblągu rusza pilotażowy program opieki wytchnieniowej. Dzięki niemu opiekunowie będą mogli otrzymać bezpłatne wsparcie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi. Szacunkowo w bieżącym roku z programu może skorzystać ok. 150 osób.

- Dzięki realizacji programu w naszym mieście członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnym, będą mogli skorzystać z bezpłatnej doraźnej, czasowej pomocy. Świadczona ona będzie w ramach pobytu dziennego, pobytu całodobowego i w ramach specjalistycznego poradnictwa. Co warte podkreślenia jesteśmy jedynym samorządem w województwie, który będzie realizował program we wszystkich trzech modułach i jednym z 12 które przystąpiły do programu. Koszt realizacji Programu to 100.676,80 zł, z tego dofinansowanie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej to 77.309,44, a wkład własny Gminy Miasta Elbląg – 23.367,36 zł. Mam nadzieję, że ta forma wsparcia przyczyni się do lepszego funkcjonowania i ułatwi opiekunom osób niepełnosprawnych codzienne życie – mówił podczas konferencji prasowej Prezydent Witold Wróblewski.

- Opiekunowie osób niepełnosprawnych, zwłaszcza w stopniu znacznym, muszą się na co dzień borykać z różnymi problemami związanymi z zapewnieniem całodobowej opieki i pielęgnacji członkom swoich rodzin. Żyją w stałym stresie, obciążeniu psychicznym i fizycznym. Rezygnują czasami z realizacji swoich planów, marzeń, z pracy zawodowej, przedkładają potrzeby bliskich nad swoje potrzeby. Właśnie dlatego powstał ten program, który, jak sama nazwa wskazuje, ma dać wytchnienie tym osobom poprzez zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym w sytuacji, gdy opiekun będzie potrzebował np. skorzystać z pobytu w szpitalu, rehabilitacji, w przypadku różnych zdarzeń losowych, czy po prostu odpoczynku – podkreślała  Monika Kurpanik, dyrektor Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych.

Cele programu:

•    wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną
•    wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej;
•    poradnictwo specjalistyczne np. psychologiczne lub terapeutyczne dla rodzin lub opiekunów;
•    naukę w zakresie pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki dla rodzin lub opiekunów.

Dla kogo jest Program?

Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:

•    dzieckiem z niepełnosprawnością, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności i mającym łączne wskazania do:
•    konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
•    konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

•    dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Gdzie i jak świadczona będzie usługa?

Program będzie realizowany w trzech modułach:

Moduł I –  w ramach pobytu dziennego:

•    w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej – usługa będzie świadczona przez Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza „LAZARUS”;
•    w Domu Pomocy Społecznej w Elblągu, ul. Bema 8

Moduł II – w ramach pobytu całodobowego
w następujących środowiskowych domach samopomocy, posiadających miejsca całodobowego pobytu:

•    w Środowiskowym Domu Samopomocy w Elblągu,  ul. Skrzydlata 15a prowadzonym przez Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza „LAZARUS”;

•    w Środowiskowym Domu Samopomocy w Elblągu,  ul. Podgórna 1.

Moduł III – w ramach specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego, terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osoba niepełnosprawną

Usługa będzie świadczona przez:                                                       
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Sprawniejsi”  w Elblągu, ul. Stawidłowa 12.

Koszty oraz limity dla osób korzystających z „Opieki wytchnieniowej”  w 2019 roku

KOSZTY:
Podopieczni uprawnieni do otrzymania opieki wytchnieniowej nie ponoszą żadnych kosztów

LIMITY:
•    w ramach pobytu całodobowego – usługa może być udzielona maksymalnie 14 dni w roku 2019;
•    w ramach pobytu dziennego oraz wsparcia poprzez specjalistyczne poradnictwo limit wynosi 240 godzin w roku 2019.

Gdzie należy złożyć wniosek o przyznanie „Opieki wytchnieniowej”?

W celu skorzystania z „Opieki wytchnieniowej”, należy udać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu, ul. Winna 9, tel.: (55) 625 61 00, który:
•    przyjmie wniosek;
•    przeprowadzi wywiad środowiskowy
•    wyda decyzję administracyjną lub skierowanie

Szacujemy, że ze wsparcia w 2019 roku skorzysta ok. 150 osób, z czego:
Moduł I - opieka dzienna - przewidywana liczba osób ok. 70
Moduł II - opieka całodobowa - ok.40 osób
Moduł III - specjalistyczne poradnictwo - ok. 40 osób

Opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób niepełnosprawnych - Opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób niepełnosprawnych - Opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób niepełnosprawnych