Czekamy na opinie mieszkańców

W związku z przystąpieniem przez miasto Elbląg do naboru wniosków dla małych i średnich miast w ramach Programu Rozwój Lokalny, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Zebrane opinie i sugestie będą pomocne w opracowaniu diagnozy problemów oraz kierunków działań w obszarach wskazanych jako możliwe do dofinansowania w Programie.

 

Ankietę w wersji papierowej można pobrać i złożyć w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1,  w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu przy ul. Stary Rynek 25 lub wypełnić online na stronie: http://konsultacje.elblag.eu/konsultacje/konsultacja/21,ankieta-do-programu-rozwoj-lokalny-w-ramach-mechan w terminie do 10 lipca 2019 r.

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki prezentowane będą w formie zbiorczej.