Zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Żuławskiej

Zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Żuławskiej

Zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Żuławskiej - Zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Żuławskiej

W związku z realizacją kolejnego etapu prac związanych z przebudową skrzyżowania ulic Warszawska – Żuławska na rondo, z dniem 23.04 br. (wtorek) planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu.

Zlikwidowane zostanie oznakowanie ronda a ruch na przedmiotowym skrzyżowaniu odbywać się będzie jak na zwykłym skrzyżowaniu z podporządkowanym wlotem ul. Żuławskiej – zgodnie z przedstawionym schematem. Planowany okres funkcjonowania zmienionej organizacji ruchu to koniec czerwca br.

 

W celu zminimalizowania utrudnień w ruchu  na czas trwania prac Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu zaleca korzystanie z alternatywnego dojazdu do ulicy Żuławskiej (w szczególności dla mieszkańców północnych dzielnic miasta) tj. ulicą Nowodworską, przez rondo na węźle Elbląg Zachód i drogą serwisową wzdłuż S7 na ul. Żuławską.

Zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Żuławskiej

Zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Żuławskiej - Zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Żuławskiej