Odnowa kolejnego fragmentu ul. Kościuszki

znak

Departament Zarząd Dróg informuje, że Elbląskie Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych przystępuje do realizacji odnowy nawierzchni jezdni na odcinku ul. Tadeusza Kościuszki w Elblągu.

W ramach zadania wykonana zostanie wymiana nawierzchni warstwy ścieralnej jezdni ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od rzeki Kumieli do ul. Marymonckiej. Na zakres robót składa się:
a)       frezowanie nawierzchni bitumicznej,
b)       regulacja części istniejących krawężników,
c)       regulacja istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej,
d)       miejscowa wymiana podbudowy z kruszywa łamanego,
e)       ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
f)        odtworzenie oznakowania poziomego.

W trakcie wykonywania robót występować mogą utrudnienia w ruchu. Roboty wykonywane będą bez całkowitego zamykania jezdni dla ruchu. Czasowo ruch może odbywać się wahadłowo.
Termin zakończenia robót do 28.11.2018r.

Informujemy również, że firma EPGK Sp. z o.o. przystąpiła do kolejnego etapu przebudowy skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Królewiecką na rondo. Wykonawca wykonuje frezowanie nawierzchni jezdni na istniejących wlotach skrzyżowania i przystępuje do wykonania krawężników wysp kanalizujących. W związku z prowadzonymi pracami nastąpić mogą utrudnienia w ruchu w obrębie skrzyżowania.