Nowy Prezes EPEC

Nowy Prezes EPEC

Nowy Prezes EPEC - Nowy Prezes EPEC

Andrzej Kuliński Prezesem Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Taką decyzję podjęła Rada Nadzorcza Spółki podczas dzisiejszego posiedzenia. O zmianach personalnych w EPEC oraz poinformował podczas konferencji prasowej Prezydent Witold Wróblewski.

- Na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Wspólników zakończyła się kadencja Rady Nadzorczej Spółki. Dziś rano została powołana nowa Rada Nadzorcza. Na jej przewodniczącego wybrany został Pan Henryk Wronkowski. Sekretarzem został Maciej Kwiatkowski, który wraz z Tomaszem Sobieckim będzie w Radzie reprezentować pracowników EPEC-u. Członkiem Rady będzie również wiceprezydent Janusz Nowak, który tak jak dotychczas będzie pełnił tę funkcję nieodpłatnie. Rada Nadzorcza, z moją rekomendacją, na prezesa EPEC-u powołała dziś Pana Andrzeja Kulińskiego. Chciałbym podziękować Panu Henrykowi Wronkowskiemu, który zgodził się tymczasowo pełnić funkcję Prezesa spółki. Tak jak pamiętacie Państwo przed wakacjami został on oddelegowany z Rady Nadzorczej do czasu znalezienia odpowiedniego kandydata – poinformował Prezydent Witold Wróblewski.

- Nowy prezes jest młodym człowiekiem. Mi zarzucano, że jestem za stary. I to prawda – śmiał się podczas prezentacji nowego Prezesa Henryk Wronkowski. – Andrzej Kuliński ma 34 lata, myślę, że będzie mógł dobrze zaangażować się w pracę w firmie. Jest osobą bardzo doświadczoną. Skończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie o specjalności gazownictwo ziemne i inżynieria gazownicza, a później w zakresie inżynierii środowiska. Ma również skończoną Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku w zakresie zarządzania projektami z certyfikatem IPMA. Ma również liczne uprawnienia branżowe – zaznaczył Henryk Wronkowski.

- Moja decyzja o kierowaniu EPEC-em nie była podjęta bez obaw, ale została poparta rozmowami zarówno z Panem przewodniczącym Henrykiem Wronkowskim, jak i z Panem Prezydentem Witoldem Wróblewskim oraz osobami związanymi z ciepłownictwem w Elblągu. Przed nami dużo pracy w związku z wymaganiami postawionymi przez władze miasta, jak również, co najważniejsze, zapewnieniem ciepła dla Elbląga i sprostaniu wymaganiom mieszkańców, którzy z punktu widzenia Spółki są najważniejsi. Mam doświadczenie w prowadzeniu dużych inwestycji oraz dużych zasobów ludzkich. Pracowałem między innymi przy realizacji takich obiektów jak Podziemny Magazyn Gazu w Wierzchowicach wraz z budową bloku gazowo – parowego, zabudowa zespołów Elektrociepłowni Zgierz, czy zespołów turbinowych w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Tajlandii. Dużym atutem jest fakt, że pan Przewodniczący Henryk Wronkowski zobowiązał się wdrożyć mnie w sprawy związane z negocjacjami z Energą, jak również pracami nad opracowaniem koncepcji techniczno-ekonomicznej ciepła dla Elbląga – podkreślał Prezes Andrzej Kuliński.

Nowy Prezes EPEC

Nowy Prezes EPEC - Nowy Prezes EPEC

Nowy Prezes EPEC

Nowy Prezes EPEC - Nowy Prezes EPEC