Komunikat dot. EPEC

konferencja prasowa

konferencja prasowa - konferencja prasowa

Informujemy, iż podczas wczorajszego Zgromadzenia Wspólników EPEC odwołany został Zarząd Spółki oraz przedstawiciele miasta w Radzie Nadzorczej firmy. Powody decyzji oraz nowych członków organów spółki Prezydent przedstawił na piątkowej konferencji prasowej.


20 kwietnia br. w naszym mieście odbyło się Seminarium „Gmina samowystarczalna energetycznie”, podczas którego specjaliści z zakresu energetyki, pod kierunkiem światowej sławy prof. Wojciecha Nowaka z Akademii Górniczo – Hutniczej, zaprezentowali możliwości konkurencyjności dostaw i obniżenia cen ciepła w naszym mieście, poprzez wprowadzenie  innowacyjnych technologii. Wykazali jednocześnie, że do końca czerwca br. możliwe jest złożenie wniosku na budowę nowoczesnego modelu zaopatrzenia miasta w ciepło i pozyskanie środków na ten cel z funduszy norweskich.  Istnieje również możliwość otrzymania dofinansowania unijnego na działania inwestycyjne i wdrożenie rozwiązań, które zaproponowane zostaną w opracowanej strategii.
W zakresie bezpieczeństwa energetycznego miasta, szczególnie dostaw ciepła i ciepłej wody do mieszkańców jest wiele do zrobienia i musimy podjąć natychmiastowe, zdecydowane działania dla obniżenia dzisiejszej ceny energii cieplnej, a także poprawić jakość powietrza poprzez eliminację poziomu zanieczyszczeń. W tym celu konieczne jest opracowanie docelowego modelu zabezpieczenia miasta w ciepło. Z uwagi na bardzo krótki czas, w którym przygotować należy dokumenty, konieczne jest podjęcie dynamicznych i profesjonalnych działań. Dotychczasowa Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółki nie zrealizowali postawionych już na początku kadencji przez Prezydenta zadań i wytycznych, co do stworzenia takiego modelu, a proponowany przez Zarząd kierunek działań skupiał się na negocjacji i podpisaniu wieloletniej umowy na zakup ciepła z firmą ENERGA, bez możliwości wpływu na cenę jego dostaw przez cały okres trwania umowy. Podejmowany kierunek działań nie uwzględnia możliwości wprowadzenia innych, konkurencyjnych rozwiązań w tym zakresie. W związku z tym Prezydent, działając w interesie elblążan podjął decyzję o odwołaniu przedstawicieli miasta w RN
i Zarządu. Zadaniem nowo powołanych organów Spółki będzie jak najszybsze przygotowanie niezbędnych dokumentów aplikacyjnych, opracowanie wspólnie z zespołem prof. Wojciecha Nowaka docelowego modelu zaopatrzenia miasta w ciepło oraz wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, które w konsekwencji doprowadzą do obniżenia cen ciepła dla mieszkańców naszego miasta.

Powody decyzji oraz nowych członków organów spółki Prezydent przedstawił na piątkowej konferencji prasowej. Zobacz relację z konferencji (zmiany w EPEC od 20:40).