Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego - Dzień Pracownika Socjalnego

Jak co roku w listopadzie w naszym mieście obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego, który na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń obchodzonych przez elbląski samorząd, jako święto wszystkich osób związanych z pomocą i integracją społeczną – pracowników jednostek samorządowych, niepublicznych, oraz wielu organizacji pozarządowych. Wczoraj w Kamieniczkach Elbląskich odbyła się uroczystość, podczas której Prezydent Witold Wróblewski nagrodził tych, którzy swoje życie zawodowe związali z pomocą drugiemu człowiekowi.         

 

- "Jest to wyjątkowy i szczególny dzień, w którym podkreśla się rolę i znaczenie pracy osób związanych z pomocą społeczną, zarówno zawodowo jak i społecznie. Dzisiejszy dzień, dzisiejsze święto to jest doskonała okazja, żeby Wam podziękować. Dziękuję za trud, ofiarność i poświęcenie włożone w wykonywanie codziennych obowiązków oraz życzliwe podejście do problemów drugiego człowieka. W tym szczególnym dniu, życzę wielu sukcesów w pracy zawodowej, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz satysfakcji i wytrwałości w pokonywaniu trudności" – podkreślał Prezydent Witold Wróblewski.

Tradycyjnie, podczas uroczystości Prezydent nagrodził pracowników pomocy społecznej, w tym pracowników MOPS, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo – wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowej oraz środowiskowych domów samopomocy. W bieżącym roku Prezydent przyznał nagrody 56 osobom:

Za całokształt działalności społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych oraz starszych nagrodę otrzymała:
Izabela Babraj – Prezes Elbląskiego Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza „Lazarus”.

Za wzorowe kierowanie placówkami pomocy i integracji społecznej nagrodę otrzymały:
1. Siostra Halina Rydzy – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi
2. Aleksandra Kojtych – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu
3. Iwona Pietraszkiewicz - Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie „Tacy Sami”

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej nagrodę otrzymali:
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Małgorzata Kasprzyk – Sawościan
Danuta Orlikowska
Anna Molińska
Jadwiga Popiel
Mariola Czerpińska
Tomasz Łubiński
Sabina Pokrzywińska
Grażyna Stefanowicz - Burkiewicz
Anna Wnuk
Adrianna Sijka – Kłusewicz
Zofia Tkacz
Ewa Komycz
Jerzy Karpowicz
 
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1
Marek Nowicki

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2
Magdalena Jabłońska

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3
Marta Bielaska

Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza
Anna Grochocka
Magdalena Wandyk
Jarosław Sałahub
Zofia Czaczkowska
Antoni Jonaszko
Alicja Marcinkowska

Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”
Grzegorz Klepacki
Daniel Kazimierski
Anna Szulc
Ewa Golik
Krystyna Juchniewicz
Mariusz Bednarski
Wioletta Kubaszek
Monika Niedzielska
Helena Gransicka
Jolanta Król
Barbara Gleszczyńska
Zbigniew Pisarkiewicz
 
Dom Pomocy Społecznej ul. Pułaskiego 1c
Alicja Papierkiewicz
Małgorzata Masełko
Edyta Rożyńska
Wioletta Zając

Środowiskowy Dom Samopomocy Filia Nr 1
Ewa Torbicz
Joanna Kurowska

Środowiskowy Dom Samopomocy Filia Nr 2
Katarzyna Chuchra
Anna Wilczyńska

Środowiskowy Dom Samopomocy Filia Nr 3
Karolina Hołody
Katarzyna Wojenkowska
 
Schronisko dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta
Katarzyna Pawlicka

Warsztaty Terapii Zajęciowej  prowadzone przez Stowarzyszenie „Tacy Sami”
Wioleta Kłos – Żubertowska

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu
Krzysztof Widźgowski

Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Fundację Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty
Anna Żubrowska

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi
Beata Szymuś

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
Halina Cichalewska
 
Środowiskowy Dom Samopomocy „Lazarus”
Katarzyna Brzuziewska

Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu
Aleksandra Kwiatkowska

Uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego uświetnił występ chóru „Cantata”.

Galeria zdjęć

Samorząd elbląski prowadzi, finansuje i wspiera jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Zleca również szereg zadań do realizacji organizacjom pozarządowym, zarówno tych obowiązkowych, jak i fakultatywnych udzielając dofinansowania tych zadań. Są to zadania z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej, przeciwdziałania uzależnieniom oraz profilaktyki alkoholowej.
 
W Elblągu funkcjonują 24 placówki pomocy społecznej, zarówno dzienne jak i całodobowe - ośrodek pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo - wychowawcze, warsztaty terapii zajęciowej, zakład aktywności zawodowej. Placówki te zapewniają opiekę i wsparcie osobom starszym, niepełnosprawnym, bezdomnym, dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej. Kadra tych placówek to 588 osób. Budżet na zadania z zakresu pomocy społecznej wynosi ogółem 55,5 mln. złotych, co stanowi niemal 10% całego budżetu Miasta.